Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Rewitalizacja. Między teorią a praktyką

Rewitalizacja. Między teorią a praktyką

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki ma zaszczyt zaprosić na studencko-doktorancką konferencję naukową organizowaną wraz z Kołem Naukowym Studentów Historii Sztuki UWr oraz doktorantami IHSz UWr.

Rewitalizacja. Między teorią a praktyką

27 maja 2013 r.

Instytut Historii Sztuki UWr, ul. Szewska 36, sala 309

początek konferencji: godz. 8:00

O konferencji: Wobec wzrostu zainteresowania rewitalizacją – jako coraz istotniejszym elementem kształtującym polskie miasta – chcemy przyjrzeć się jej z różnych punktów widzenia. Dlatego też celem konferencji będzie zastanowienie się nad rewitalizacją jako procesem, teorią czy też praktyką. Ze względu na to, że zależy nam na jak najszerszym spojrzeniu na problem, w konferencji wezmą udział zarówno teoretycy, jak i praktycy: historycy sztuki, architekci, urbaniści, socjologowie, prawnicy i historycy oraz osoby zajmujące się zawodowo konserwacją architektury czy ochroną dziedzictwa kulturowego.

https://rewitalizacjawro.wordpress.com/

https://www.facebook.com/RewitalizacjaMiedzyTeoriaAPraktyka

Program konferencji:

8:00-8:30 otwarcie konferencji

BLOK I

Panel A – Teoria

8:30-8:45 Strategie rewitalizacji urbanistycznej – aspekty kulturotwórcze, mgr inż. arch. Paweł Wojdylak, Politechnika Krakowska

8:45-9:00 Sieci społeczne jako narzędzie w procesie rewitalizacji, mgr Piotr Szymański, Politechnika Wrocławska, Fundacja illimites; mgr Ewa Zduńczyk, Fundacja illimites

Panel B – Artyści i muzea

9:00-9:15 Wpływ interwencji artystycznych na rewitalizację brzegów rzeki Ebro w Saragossie w Hiszpanii, mgr inż. arch. Anna Biedermann,  Observatorio Aragonés de Arte Publico, Universidad de Zaragoza, Politechnika Poznańska

9:15-9:30 Niewypełnione możliwości w tkance miasta. Sztuka publiczna Christiana Costy, Joanna Wątroba, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

9:30-9:45 Rewitalizacja po chińsku – Fabryka sztuki „798”, Katarzyna Matuszczyk, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

9:45-10:00 Życie po życiu bunkra. Krytycznie o funkcjach (re)witalizacyjnych instytucji kultury na przykładzie Muzeum Współczesnego Wrocław, mgr Bartłomiej Lis, Uniwersytet Wrocławski, Muzeum Współczesne Wrocław

10:00-10:15 dyskusja

10:15-10:30 przerwa kawowa

BLOK II

Panel A – Przestrzeń

10:30-10:45 Revitalisation versus gentrification in contemporary urban studies. The case of Nadodrze, Wojciech Kębłowski, Bence Kováts, Maëtte Lannuzel, Université Libre de Bruxelles

10:45-11:00 Tymczasowa rewitalizacja zaniedbanych przestrzeni miejskich, mgr inż. arch. Anna Jakubińska, Politechnika Wrocławska

Panel B – Dziedzictwo sakralne

11:00-11:15 Nowe funkcje i formy dawnych obiektów sakralnych, mgr Magdalena Jochemczyk

11:15-11:30 Problem rewaloryzacji dawnych kościołów ewangelickich na Dolnym Śląsku, dr Tomasz Mikołajczak, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

11:30-11:45 Rewitalizacja czy kreacja? Synagoga Pod Białym Bocianem i rewitalizacja Dzielnicy Czterech Świątyń, dr Jerzy K. Kos, Uniwersytet Wrocławski

11:45-12:00 dyskusja

12:00-12:15 przerwa kawowa

BLOK III

Panel A – Industrialny problem

12:15-12:30 Architektura postindustrialna – rewitalizować czy burzyć?, Magdalena Artysiewicz, Uniwersytet Wrocławski

12:30-12:45 Nowe funkcje starych budynków – hotele w miejscach poprzemysłowych, mgr Agata Adaszyńska, Uniwersytet Jagielloński

12:45-13:00 Rewitalizacja dawnych terenów portowych w Polsce i Europie, mgr inż. arch. Joanna Lewandowska, Politechnika Poznańska

Panel B – Place

13:00-13:15 Konkursy na zabudowę placu Lessinga (1927) i placu Społecznego (2007) we Wrocławiu. Plany rewitalizacji w wydaniu niemieckich modernistów i współczesnych architektów, Marek Kwaśny, Uniwersytet Wrocławski

13:15-13:30 Plac Nowy Targ we Wrocławiu – był, jest, będzie, Luba Smirnowa, Politechnika Wrocławska

13:30-13:45 dyskusja

13:45-14:30 przerwa obiadowa

BLOK IV

Panel – Nie tylko budynki

14:30-14:45 Rewitalizacja na zielono, mgr Marta Ostrowska, Uniwersytet Wrocławski

14:45-15:00 Rewaloryzacja oraz rewitalizacja miejsc historycznych bitew na terenie Polski, mgr inż. arch. Piotr Wodzisławski, Politechnika Warszawska

15:00-15:15 Historyczne ruiny w Sudetach – możliwości rewitalizacji, mgr inż. arch. Paweł Rajski, Uniwersytet Wrocławski

15:15-15:30 Rewitalizacja w krajobrazie kulturowym kłodzkiego mikroregionu architektonicznego, mgr inż. arch. krajobrazu Zbigniew Tyczyński, Politechnika Wrocławska

15:30-15:45 Park Kulturowy – zagadnienia administracyjnoprawne, mgr Piotr Schmidt, Uniwersytet Wrocławski

15:45-16:00 dyskusja

16:00-16:15 przerwa kawowa

BLOK V

Panel – Praktyka vol. 1

16:15-16:30 Problem przestrzeni publicznej we współczesnym mieście a problem rewitalizacji. Omówienie wybranych przykładów zrewitalizowanych przestrzeni publicznych, Magdalena Bobko, Uniwersytet Wrocławski

16:30-16:45 Rewitalizacja. Europejska praktyka a polskie idee: Manchester – Katowice, mgr inż. arch. Anna Maurer, Politechnika Krakowska

16:45-17:00 Rewitalizacja po poznańsku – czy w stolicy Wielkopolski robi się to inaczej?, mgr Bartosz Jamniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

17:00-17:15 Jak odnowić modernizm? Sytuacja warszawska, Kaja K. Szyszko, Uniwersytet Warszawski

17:15-17:30 Rewitalizacja terenów miejskich zdegradowanych przez ruch samochodowy, Mateusz Konopka, Uniwersytet Wrocławski

17:30-17:45 dyskusja

17:45-18:00 przerwa kawowa

BLOK VI

Panel – Praktyka vol. 2

18:00-18:15 Problem rewaloryzacji powojennej architektury mieszkaniowej w świetle wybranych przykładów europejskich, mgr Anna Wojtuń, The University of Edinburgh

18:15-18:30 Niechciane dziedzictwo Nowej Huty: rewitalizacja w teorii i praktyce, Paulina Hyła, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie

18:30-18:45 Rewaloryzacja i przebudowa budynku d. Orphanotropheum przy ul. Katedralnej 4, mgr inż. arch. Rafał Karnicki, Autorska Pracownia arch. Macieja Małachowicza

18:45-19:00 Rewitalizacja jako element teorii/praktyki akademickiej – na przykładzie projektu adaptacji zamku Chateau de Lumigny, Dagna Pękala, Politechnika Krakowska

19:00-19:15 dyskusja

19:15-19:30 podsumowanie i zamknięcie konferencji

konferencja

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.