Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Rewolucjonizm i ewolucjonizm w doktrynach polityczno-prawnych

Rewolucjonizm i ewolucjonizm w doktrynach polityczno-prawnych

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

XVI Ogólnopolski Zjazd Katedr Doktryn Polityczno-Prawnych

Rewolucjonizm i ewolucjonizm w doktrynach polityczno-prawnych

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

19-22 września 2017 roku

 

PORZĄDEK OBRAD

19 września 2017 roku

przyjazd gości; zakwaterowanie w hotelu

19.00 – uroczysta kolacja

20 września 2017 roku

9.30-10.00 – rejestracja uczestników

10.00-10.30 – otwarcie Zjazdu (sala im. Adama Mickiewicza, Auditorium Maximum UW, Krakowskie Przedmieście 26/28)

dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych

prof. dr hab. Tomasz Giaro, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW

prof. dr hab. Adam Bosiacki, kierownik Katedry Doktryn Polityczno-Prawnych, dyrektor Instytutu Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW

10.30-11.00 – przerwa na kawę

11.00-13.30 – sesja plenarna (sala im. Adama Mickiewicza, Auditorium Maximum)

wprowadzenie i moderacja: prof. dr hab. Adam Bosiacki (UW): Między ewolucjonizmem a rewolucją. Świat idei i doktryn polityczno-prawnych

prof. dr hab. Michał Jaskólski (UJ): Meandry republikanizmu polskiego

prof. dr hab. Marek Maciejewski (UWr): Rewolucjonizm czy konserwatyzm? Z dziejów jednej z ideologii niemieckich w XX wieku

prof. dr hab. Roman Tokarczyk (UMCS): Zarys i komparatystyka doktryn ewolucjonizmu i rewolucjonizmu

prof. dr hab. Maria Zmierczak (UAM): Czy istnieje obiektywna miara rewolucjonizmu doktrynalnego. Kazus III Rzeszy i Adolfa Hitlera

dyskusja

13.30-14.30 – obiad

14.30-16.00 – sesja pierwsza (budynek dawnej Biblioteki, Kampus Centralny UW, sala 111)

Sesja poświęcona jubileuszowi pracy naukowej i dydaktycznej prof. zw. dr hab. Marii Zmierczak

moderator: prof. dr hab. Adam Bosiacki (UW)

uczestniczą m.in. autorzy zeszytów „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” dedykowanych Dostojnej Jubilatce, redaktorzy tomów: prof. dr hab. Marek Maciejewski (UWr), dr Tomasz Scheffler (UWr), uczestnicy Zjazdu, prezes Polskiego Towarzystwa Myśli Politycznej dr Michał Urbańczyk (UAM), zaproszeni goście

19.00 – uroczysta kolacja

21 września 2017 roku

10.00-11.30 – sesje równoległe (budynek dawnej Biblioteki, Kampus Centralny UW)

sesja druga (sala 111)

moderator: prof. dr hab. Maria Zmierczak (UAM)

dr hab. Artur Łuszczyński, prof. URz, dr hab. Małgorzata Łuszczyńska, prof. UMCS: Uwagi o uniwersalnym i narodowym charakterze rewolucji

prof. dr hab. Bogdan Szlachta (UJ): Granice ewolucji? Antyrewolucyjni konserwatyści wobec trwałości i zmiany

dr hab. Mateusz Nieć, prof. AI: Tradycja populistyczna w dziejach

dr hab. Mirosław Sadowski, prof. UWr: Prawo islamu: pomiędzy stagnacją a próbami modernizacji

dyskusja

sesja trzecia (sala 112)

moderator: prof. dr hab. Marek Maciejewski (UWr)

dr Cezary Błaszczyk (UW): Libertariańskie strategie rewolucyjne

dr Olgierd Górecki (UŁ): Ewolucjonizm Ludwika Gumplowicza jako element argumentacji libertariańskiej

dr Filip Ludwin (UW): Ewolucjonizm dosłownie. O różnicy między starym a nowym darwinizmem

dr Agnieszka Czarnecka (UJ): Rewolucja zaczyna się w wyobraźni. Jak Henry David Thoreau pomaga nam myśleć politycznie wyobraźnią?

dyskusja

sesja czwarta (sala 115)

moderator: prof. dr hab. Michał Jaskólski (UJ)

prof. dr hab. Marek Kornat (UKSW, PAN): Wyobrażenia rewolucji w polskiej porozbiorowej myśli politycznej (1795-1918)

dr hab. Maciej Marszał, prof. UWr: Idea rewolucji narodowej w myśli polskiego ruchu narodowego 1918-1939

dr hab. Bernadetta Nitschke-Szram, prof. UZ: Ewolucja nacjonalistycznej legitymizacji władzy komunistycznej w Polsce w latach 1957-1979

dyskusja

11.30-12.00 – przerwa kawowa

12.00-13.30 – sesje równoległe (budynek dawnej Biblioteki, Kampus Centralny UW)

sesja piąta (sala 111)

moderator: prof. dr hab. Lech Dubel (UMCS)

dr Marcin Niemczyk (URz): Reforma socjalna czy rewolucja? Uwagi wokół polemiki między R. Luksemburg a E. Bernsteinem

dr Michał Urbańczyk (UAM): Ewolucja koncepcji demokracji obronnej (militant democracy) w kontekście działalności organizacji skrajnych w XX wieku

mgr Anna Ceglarska (UJ): Rozwój pojęcia sprawiedliwości w Grecji archaicznej – nowe oblicze Dike w poezji Solona

mgr Tomasz Drozdowski (URz): Rewolucja w myśli polityczno-prawnej po 1945 w Japonii i jej wpływ na bezpieczeństwo narodowe

dyskusja

sesja szósta (sala 112)

moderator: prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak (EUH-E)

dr Rafał Kania (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku): Między politycznym umiarkowaniem a radykalizmem niepodległościowym. Królestwo Polskie doby konstytucyjnej w polemice Stanisława Barzykowskiego i Maurycego Mochnackiego

dr Wawrzyniec Kowalski (WAT): Demokratyzm a autorytaryzm PPS wobec zamachu majowego i rządów sanacji

dr Ewa Kozerska (UO), dr Tomasz Scheffler (UWr): Retoryka ciągłości między II i III Rzecząpospolitą

dr Marcin Kazimierczuk (UWM): Rewolucyjne zmiany w kwestii wolności zrzeszania się w związkach zawodowych na początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce

dyskusja

sesja siódma (sala 115)

moderator: prof. dr hab. Roman Tokarczyk (UMCS)

dr Przemysław Czernicki (UPH w Siedlcach): Doktryna społecznej gospodarki rynkowej jako przejaw ewolucyjnego czy rewolucyjnego konstruowania optymalnego ładu społeczno-gospodarczego?

dr Andrzej Madeja (UMK): Od Wspólnoty do Unii Europejskiej. Ewolucja koncepcji współpracy

mgr Kamil Pindel (UJ): Ograniczona rewolucja Reformacji

mgr Maciej Troć (UW): Kryzys konstytucyjny a ewolucja pojęcia suwerenności

dyskusja

sesja ósma (sala 116)

moderator: prof. dr hab. Dariusz Szpoper (UWM)

dr Marek Tracz-Tryniecki (UŁ): Zmiany prawno-ustrojowe w koncepcji Andrzeja Maksymiliana Fredry

dr Paweł Sydor (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi): Rewolucja (socjalna) w tradycji marksistowskiej na przykładzie koncepcji rewolucji permanentnej Lwa Trockiego

mgr Piotr Eckhardt (UJ): Ewolucja mitu Europy Środkowej po Jesieni Ludów

mgr Łukasz Szymański (URz): Konserwatyści wschodniogalicyjscy wobec radykalnych ruchów politycznych w Galicji

dyskusja

13.30-14.30 – obiad

14.30-17.30 – wycieczka po Warszawie (spacer po Starówce z przewodnikiem, zwiedzanie Zamku Królewskiego)

19.00 – kolacja

22 września 2017 roku

10.00 – podsumowanie obrad (moderatorzy sesji)

11.00 – wycieczka do Łazienek Królewskich wraz z obiadem pożegnalnym

16.00 – wyjazd uczestników

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.