Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Rola ziemiaństwa w powstaniu i pierwszych latach II Rzeczypospolitej

Rola ziemiaństwa w powstaniu i pierwszych latach II Rzeczypospolitej

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

Podczas dorocznych obchodów 11 Listopada jednym tchem wymienia się zazwyczaj twórców niepodległości Polski z 1918 roku: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Jana Paderewskiego i Romana Dmowskiego. Wolność, zdobyta po 123 latach niewoli, nie przyszła jednak sama i nie tylko wymienione osoby miały wpływ na jej odzyskanie.

W dwudziestowiecznym procesie historycznym, którego ważnym elementem były I wojna światowa i zbrojny czyn Legionów, a kolejnymi: Akt 5 Listopada, utworzenie Rady Regencyjnej, działalność Komitetu Narodowego Polskiego oraz symboliczny powrót Piłsudskiego z Magdeburga, uczestniczyli liczni przedstawiciele ziemiaństwa.

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego

zaprasza na sesję historyczną pt.

Rola ziemiaństwa w powstaniu i pierwszych latach II Rzeczypospolitej

Sesja odbędzie się w Auli Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Szewskiej 49 (I piętro), 8 listopada 2014 roku, godz. 12.00.

Program

— pan Piotr Szymon Łoś (Polskie Towarzystwo Ziemiańskie), Ferdynand ks. Radziwiłł, marszałek Sejmu Ustawodawczego 1919 roku (komunikat);

— pan prof. Zdzisław Julian Winnicki (Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego), Uwertura do Niepodległości – Rada Regencyjna Królestwa (Państwa) Polskiego: dorobek ustrojowy, znaczenie polityczne, oparcie społeczne;

— pan dr Paweł Fiktus (Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego), Środowiska ziemiańskie wobec polityczno-ustrojowego ustroju niepodległej Polski w dobie Sejmu Ustawodawczego 1919-1922;

— pan dr Norbert Wójtowicz (Oddział Wrocławski Instytutu Pamięci Narodowej), Ziemiaństwo Królestwa i Ziem Zabranych w schyłkowym okresie Imperium Rosyjskiego;

— pan dr Piotr Galik (Zakład Narodowy Ossolineum), More maiorum. Udział kresowych ziemian w odrodzeniu Wojska Polskiego 1915-1920.

Po referatach odbędzie się rozmowa panelowa. Moderatorem dyskusji będzie pan Piotr Szymon Łoś.

Patroni: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocławski

Patroni medialni: Radio Rodzina, „Gazeta Wrocławska”, „Wiadomości Ziemiańskie”

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.