Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Pamięć o Czapskim. Romuald Oramus. Malarstwo

Pamięć o Czapskim. Romuald Oramus. Malarstwo

Muzeum Narodowe w Krakowie

Pamięć o Czapskim. Romuald Oramus. Malarstwo

Od 21 września 2017 roku w Pawilonie Józefa Czapskiego przy ul. Józefa Piłsudskiego 12 można oglądać wystawę malarstwa współczesnego artysty, pana Romualda Oramusa. Ta kameralna ekspozycja ogranicza się do dwudziestu czterech prac wybranych z kilku cykli tworzonych w latach 1981-2017. Poczynając od obrazów z początku lat 80. XX wieku, można prześledzić, w jaki sposób artysta poszukuje coraz to nowych środków wyrazu.

Romuald Oramus, Uczta-gra, olej i tempera na płótnie, 1984

Antyk na zamku w Niepołomicach

Na wystawie „Znajduję starożytności bardzo piękne”. Antyk okiem kolekcjonera w Zamku Królewskim w Niepołomicach (ul. Zamkowa 2), można podziwiać zabytki kultury egipskiej, greckiej, etruskiej i rzymskiej, z których najmłodsze mają tysiąc siedemset lat, a najstarsze pochodzą sprzed czterech tysięcy lat. Są wśród nich marmurowe posągi, sarkofagi, wyroby rzemiosła artystycznego (m.in. figurki kultowe, biżuteria, przedmioty kosmetyczne, elementy uzbrojenia) ze zbiorów Muzeum Narodowego i Kolekcji Książąt Czartoryskich. 23-24 września bilet na wystawę kosztuje 1 zł.

Zapraszamy do dyskusji

Muzeum Narodowe w Krakowie oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich zapraszają do dyskusji pokonkursowej na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich. Na spotkaniu zostaną zaprezentowane nagrodzone prace. Dyskusja odbędzie się 26 września 2017 roku o godz. 18.00 w Stowarzyszeniu Architektów Polskich – Oddział Kraków, plac Szczepański 6.

Wydarzenia edukacyjne

23 września

Kino Letnie w Pawilonie Józefa Czapskiego

projekcja filmu Aquarius (reż. Kleber Mendonça Filho)

Pawilon Józefa Czapskiego, godz. 19.45

słowo wstępne: p. Ewa Szponar, wstęp wolny

27 września

Poznajcie nas!

Muzeum Książąt Czartoryskich – Arsenał, ul. Pijarska 8, wystawa Najcenniejsze. Kolekcja Książąt Czartoryskich, godz. 17.00

prowadzenie: p. Michał Liana, wstęp: 5 zł

***

Regiment – zapomniane insygnium władzy wojskowej w dawnej Rzeczpospolitej

cykl: Akademia bronioznawcy

Gmach Główny, al. 3 Maja 1, Sala Audiowizualna, godz. 18.00

prowadzenie: p. Michał Dziewulski, wstęp wolny

*****

Muzeum Narodowe w Krakowie prezentuje w Pawilonie Józefa Czapskiego wystawę malarstwa współczesnego artysty Romualda Oramusa. Ta kameralna ekspozycja ogranicza się do prac wybranych z kilku cykli tworzonych w latach 1981-2017. Wybór miejsca pokazu determinowała postać Józefa Czapskiego, jego wyjątkowa osobowość, a przede wszystkim to, jak widział i rozumiał malarstwo.

Józef Czapski, wybitny artysta należący przed wojną do kapistów, po wojnie, żyjąc już na emigracji, był dla wielu twórców i krytyków w Polsce źródłem dla definiowania istoty sztuki. Przez swoje długie i niezmiernie twórcze życie, odkrywany przez kolejne pokolenia młodych adeptów sztuki, był również inspiracją dla bohatera tej wystawy. Choć intymny świat, do jakiego zaprasza nas Oramus, to rzeczywistość zgoła inna niż ta, której się przyglądał Czapski, to u obu artystów można dostrzec zbieżne emocje. Obaj przyglądają się człowiekowi, jego życiu widzianemu nie tylko w warunkach banalnej codzienności, ale również w szerszej, metafizycznej czy wręcz eschatologicznej perspektywie – na tle historii i utrwalonych mitów kultury. Świat, jaki wyłania się z obrazów Oramusa, jest nieoczywisty, czasami zupełnie niedzisiejszy, tak jak i postaci, które go zaludniają. Tym, co łączy prace na wystawie, jest CZAS, chęć zatrzymania go, spowolnienia, a idąc dalej – tęsknota za czasem minionym. Można prześledzić, w jaki sposób artysta poszukuje coraz to nowych środków wyrazu. Od pokazywania ludzi groteskowo, czasami wręcz prześmiewczo, jak w pracach z cykli Czas zatrzymany czy Funeralia, na których są ciasno stłoczeni w kadrze płótna, zagęszczeni, wręcz na siebie nachodzą, poprzez oczyszczenie przestrzeni i marginalizację postaci, jak w Ucztach, dyskretne i subtelne podglądanie, jak w Rytuałach codzienności, do zupełnego braku obecności człowieka, jak w obrazach z cyklu Katedry, gdzie artysta gra już tylko abstrakcyjną formą i barwą.

Ta różnorodność i upodobanie do zmian widoczne na wystawie, bogactwo emocji widziane w kalejdoskopie ludzkich zachowań czyni twórczość Oramusa, a tym samym wystawę, niezwykle ciekawą i ważną. To przypowieść o nas, o naszych tęsknotach i o CZASIE, który biegnie nieubłaganie, a który tak bardzo nieraz chcemy zatrzymać.

Anna Budzałek

Romuald Oramus urodził się w 1953 roku, mieszka w Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 2001 roku jest profesorem w zakresie sztuk plastycznych, a od 1979 roku pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym (dawnej Wyższej Szkole Pedagogicznej). Zajmuje się malarstwem i grafiką, pisze także o sztuce. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i publicznych, m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, w Bibliotece Narodowej w Warszawie, muzeach archidiecezjalnych w Warszawie, Katowicach i Krakowie, w Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Sztuki Współczesnej we Frankfurcie nad Odrą, w kolekcji Verband der Deutschen Automatenindustrie e.V (VDAI) w Berlinie.

Informacje dla zwiedzających:

Pamięć o Czapskim. Romuald Oramus. Malarstwo

Pawilon Józefa Czapskiego, ul. Józefa Piłsudskiego 12

21 września22 października 2017

poniedziałki: nieczynne, wtorek-sobota: godz. 10.00-18.00, niedziela: godz. 10.00-16.00

Bilet normalny: 9 zł

Bilet ulgowy: 5 zł

Bilet rodzinny (maks. 5 osób): 19 zł

Bilet grupowy normalny (min. 15 osób): 7 zł

Bilet grupowy ulgowy (min. 15 osób): 4 zł

dzieci do 7 lat: wstęp bezpłatny

dzieci i młodzież do 16 lat: 1 zł

uczniowie i studenci do 26 lat, wykładowcy i doktoranci Akademii Sztuk Pięknych: 1 zł

niedziela – wstęp wolny

Kurator: Anna Budzałek

*****

Napoleon Orda. Ilustrowana encyklopedia kraju

15 września3 grudnia 2017 roku

15 września w Narodowym Muzeum Sztuki w Mińsku została otwarta wystawa Napoleon Orda. Ilustrowana encyklopedia kraju, prezentująca prace z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Okazją do jej przygotowania stała się przypadająca w 2017 roku 210. rocznica urodzin artysty. Na ekspozycji można oglądać 110 rysunków i akwarel Napoleona Ordy, ukazujących widoki miejsc ważnych pod względem historycznym i uczuciowym zarówno dla Polaków, jak i Białorusinów.

Napoleon Orda (1807-1883) należy do grona najciekawszych indywidualności polskiej sztuki XIX wieku. Artysta pozostawił ogromny dorobek – ponad 1000 rysunków i akwarel ukazujących widoki miejsc, które w latach 1840-1880 odwiedził podczas artystycznych podróży, najpierw po Francji, Nadrenii, Hiszpanii i Portugalii, potem po guberni grodzieńskiej, wołyńskiej, mińskiej, kowieńskiej, witebskiej, wileńskiej i mohylewskiej, a także Wielkim Księstwie Poznańskim, Prusach Zachodnich i Galicji. Dwieście sześćdziesiąt z tych prac ukazało się w Albumie widoków historycznych Polski, wydanym w ośmiu seriach w latach 1873-1883.

Orda zwracał uwagę nie tylko na malowniczość portretowanych miejsc, ale przede wszystkim na znaczenie malowanych motywów, stąd w jego dorobku jest wiele widoków miejsc ważnych ze względów historycznych lub patriotycznych. Nie ograniczał się wyłącznie do architektury sakralnej, reprezentacyjnej czy malowniczych ruin, uwieczniał również obiekty przemysłowe – fabryki, cukrownie, młyny czy folusze.

Zerwał także z dotychczasowym kanonem piękna wymagającym upiększania, skoncentrował się na malarskiej prawdzie i nie pomijał żadnych szpecących architekturę detali. W przemyślany sposób podchodził do kwestii kolorystyki, starając się uchwycić barwy charakterystyczne dla danego miejsca.

Wystawa w Narodowym Muzeum Sztuki Białorusi w Mińsku to pierwsza tak duża prezentacja dzieł Napoleona Ordy poza Polską i pierwsza tak obszerna jego wystawa na Białorusi. Wszystkie prace pochodzą z Muzeum Narodowego w Krakowie, gdzie znajduje się największa kolekcja rysunków i akwarel Napoleona Ordy.

Urszula Kozakowska-Zaucha

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.