Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Łódź: Rząd polski na uchodźstwie i Polskie Siły Zbrojne w okresie pojałtańskim

Rząd polski na uchodźstwie i Polskie Siły Zbrojne w okresie pojałtańskim

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”

Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” spotka się 13 września 2016 r. o godz. 14.00 w sali 221 Domu-Pomnika Józefa Piłsudskiego (Łódzki Dom Kultury) przy ul. Romualda Traugutta 18 w Łodzi.

Gościem spotkania będzie pan prof. dr hab. Krzysztof Tarka z Uniwersytetu Opolskiego, który przedstawi wykład pt. Rząd polski na uchodźstwie i Polskie Siły Zbrojne w okresie pojałtańskim.

Profesor Krzysztof Tarka zajmuje się zagadnieniami związanymi z polską emigracją polityczną po II wojnie światowej, mniejszościami narodowymi w PRL, stosunkami polsko-litewskimi oraz działalnością Armii Krajowej na Wileńszczyźnie. Do jego ważniejszych prac należą: Konfrontacja czy współpraca? Litwa w polityce Rządu Polskiego na uchodźstwie 1939-1945 (1998), Litwini w Polsce 1944-1997 (1998), Jeden z wyklętych – generał Aleksander Krzyżanowski „Wilk”. Komendant Okręgu Wileńskiego ZWZ-AK (2000), Emigracyjna dyplomacja: polityka zagraniczna rządu RP na uchodźstwie 1945-1990 (2003), Polonia w Wielkiej Brytanii 1918-1939 (2005).

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.