Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Rocznica koronacji Stanisława Augusta. Seminarium naukowe / Salony Muzyczne

Rocznica koronacji Stanisława Augusta. Seminarium naukowe / Salony Muzyczne

Muzeum Łazienki Królewskie

Z okazji 257. rocznicy koronacji Stanisława Augusta zapraszamy do udziału w seminarium naukowym, podczas którego młodzi badacze podzielą się swoimi najnowszymi odkryciami na temat epoki stanisławowskiej oraz jej recepcji w późniejszych czasach.

Tegoroczne wystąpienia poświęcone będą osobie blisko związanej ze Stanisławem Augustem i Łazienkami Królewskimi oraz okolicznościom upadku Polski i jego konsekwencjom. Zachęcamy do wysłuchania referatów i dyskusji.

Seminarium odbędzie się 25 listopada 2021 r. o godz. 18.00 w Pałacu na Wyspie, ul. Agrykola 1 (wstęp wolny). Jeśli sytuacja epidemiczna będzie tego wymagała, spotkanie zostanie przeniesione na platformę ZOOM. Wydarzenie objęte zostało patronatem Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym.

Podczas seminarium referaty wygłoszą:

pan Albert Kołodziejczyk (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Pochodzenie, kariera i działalność regenta koronnego Stanisława Badeniego (1746-1824)

Pośród sylwetek epoki stanisławowskiej napotykamy osoby o dość niejasnej biografii i pochodzeniu, a rola, jaką odgrywały w sferze publicznej, pozostaje nie do końca wyjaśniona. Podobnie jest ze Stanisławem Badenim, który pojawił się na dworze Stanisława II Augusta niejako „znikąd”, a osiągnął wysoką pozycję w gabinecie monarchy i stał się jego zaufanym współpracownikiem. Genealodzy i heraldycy do dzisiaj nie wyjaśnili jego pochodzenia i mechanizmów zawrotnej kariery rodziny Badenich. Autor ma zamiar – na podstawie własnych badań źródłowych oraz bogatej kwerendy bibliograficznej – zarysować pochodzenie i karierę Stanisława Badeniego oraz opisać jego działalność na dworze królewskim i w środowisku rodzinnym.

pan Artur Kula (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk)

O początkach mitu Targowicy

Okrzyk Targowica! do dziś stanowi często wykorzystywany zarzut w debacie publicznej. Za „targowiczan” uważa się tych, którzy – w opinii danej jednostki lub społeczności – mieli dopuścić się zdrady państwa czy narodu. W ten sposób uwiecznił ich chociażby Stanisław Wyspiański w Weselu, a o powszechności tego rodzaju oskarżeń mogą świadczyć XIX-wieczne broszury, których autorzy skarżyli się na krążące „widmo Targowicy”. Niemniej – zdaniem części historyków – sama konfederacja targowicka 1794 r. oraz poprzedzający ją spór wokół Konstytucji 3 maja stanowiły poważną konfrontację ideową, a nie czarno-biały obraz rywalizacji między zdrajcami a bohaterami. Autor w swoim referacie podejmie refleksję nad procesem łączącym te dwa momenty, czyli kształtowaniem się mitu Targowicy. To dzięki niemu konfederacja 1794 r. przestała być jedynie wydarzeniem z przeszłości i stała się jednym z fundamentów polskiej wyobraźni narodowej.

pan Michał Rataszański (Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego)

Refleksja nad kryzysem i upadkiem Rzeczypospolitej w świetle amerykańskich debat ustrojowych

Młoda amerykańska republika borykała się z problemem urządzenia nowego państwa. Pośród wielu tematów w dyskusji nad stworzeniem sprawnego republikańskiego ustroju pojawiały się również „argumenty polskie”. Temat kryzysu Rzeczypospolitej był uważnie śledzony przez Amerykanów, w tym ojców założycieli. Kwestia europejskich republik była w Nowym Świecie istotna z powodu chęci uniknięcia błędów historycznych poprzedników, m.in. antycznej Republiki Rzymskiej, Anglii, państw-miast włoskich czy Rzeczypospolitej. Celem referatu są przede wszystkim: próba określenia wpływu upadku Rzeczypospolitej na rozwiązania przyjęte w amerykańskiej republice, a także ukazanie obrazu Polski stanisławowskiej wśród amerykańskich elit politycznych. Głównymi źródłami są debaty kongresowe, polemika federalistów i antyfederalistów w czasie debat konstytucyjnych (wyrażona w serii opublikowanych esejów, tzw. Federalist Papers i Anti-federalist Papers), a także wielotomowa praca Jana Adamsa A Defence of the Constitutions of Government of the United States of America Against Attack of M. Turgot in His Letter to Dr. Price. To właśnie w niej Adams dokonuje obszernej komparatystyki „republik monarszych”, tj. Anglii i Polski. Z powodu doboru źródeł i tematyki praca jest rozwinięciem i rozszerzeniem rozważań z artykułu Jerzego Grobisa, który skupiał się na „wątkach polskich” w pracy Jana Adamsa.

*****

21 listopada o godz. 12.00 zapraszamy na koncert w ramach Salonów Muzycznych, podczas którego wystąpi pani Kamila Sacharzewska, utalentowana pianistka młodego pokolenia, studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie.

Salony Muzyczne stanowią kontynuację letnich Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich. W programie koncertu w Pałacu na Wyspie są następujące utwory Fryderyka Chopina: Walc Es-dur op.18, Ballada g-moll op. 23, Mazurek g-moll op. 24 nr 1, Mazurek C-dur op. 24 nr 2, Mazurek As-dur op. 24 nr 3, Mazurek b-moll op. 24 nr 4, Etiuda e-moll op. 25 nr 5, Nocturn Des-dur op. 27 nr 2, Polonez As-dur op. 53.

Bilety: 15 zł – do nabycia w kasach w Podchorążówce, Starej Oranżerii i Stajniach Kubickiego oraz za pośrednictwem strony eWejściówki (doliczana jest opłata transakcyjna).

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.