Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Łódź: Skandynawia – terra fantastica?

Skandynawia – terra fantastica?

Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych UŁ

Polecamy Państwa uwadze konferencję, która odbędzie się 26 kwietnia 2013 r. w Łodzi pt.

Skandynawia – terra fantastica?

Konferencja ma studencko-doktorancki charakter – jej referentami są studenci i doktoranci z całej Polski, jednak obrady są otwarte dla szerokiego grona odbiorców, również tych spoza uczelni – jako wolni słuchacze mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani tematyką Skandynawii.

Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Ze względu na międzywydziałowy charakter studiów i bardzo zróżnicowane zainteresowania badawcze członków Koła Naukowego MISH UŁ, podejmowane są tematy dotyczące różnych obszarów świata. Tym razem poddano refleksji tożsamość i szeroko pojętą kulturę Skandynawów.

W powszechnej świadomości zdaje się funkcjonować wyobrażenie o Skandynawii – i poszczególnych krajach skandynawskich – jako miejscu niemal fantastycznym, którego niezwykłość przejawia się w dobrobycie, tolerancji i poszanowaniu praw obywateli. Jednakże zauważalne nasilanie się tendencji ekstremistycznych o bardzo różnym charakterze świadczy o kryzysie polityki wielokulturowości i rodzi pytania o przyszłość państw skandynawskich. Jedynie podjęcie rozważań na wielu płaszczyznach: kulturoznawczej, historycznej, politologicznej, antropologicznej, filologicznej, socjologicznej, a także pozostałych, przynależących do nauk humanistycznych i społecznych, umożliwia zbadanie i zrozumienie wielostronnych przemian, jakie dokonują się obecnie w krajach skandynawskich. Zmierzając w tym kierunku członkowie Koła Naukowego Studentów Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Interdyscyplinarnej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Celem obrad jest podjęcie refleksji o fenomenie państw skandynawskich w ujęciu historycznym i współczesnym.

Konferencja została objęta patronatem Honorowego Konsula Królestwa Danii w Łodzi, pana Krzysztofa Apostolidisa.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Gabriela Narutowicza 59a w Łodzi. Inauguracja konferencji została zaplanowana na godz. 9.30.

Program konferencji Skandynawia terra fantastica

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.