Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Socrealizm magiczny?

Socrealizm magiczny?

Międzynarodowe Centrum Kultury

Socrealizm magiczny?

Międzynarodowe Centrum Kultury, Rynek Główny 25

16 marca 2020 roku, godz. 18.00

Socrealizm magiczny – żart czy hipoteza? Czy po ponad pięćdziesięciu latach jesteśmy w stanie spojrzeć na socrealistyczne dziedzictwo bez emocji? Które realizacje przetrwały próbę czasu? Międzynarodowe Centrum Kultury zaprasza na promocję najnowszego numeru „Herito”. W rozmowie udział wezmą pan prof. Jacek Purchla, redaktor naczelny kwartalnika, oraz pan Anna Syska, badaczka i popularyzatorka architektury XX wieku. Dyskusję poprowadzi pan Łukasz Galusek.

Fala pierwszych krytycznych przewartościowań socrealizmu pojawiła się już w okresie odwilży po śmierci Stalina, a pierwsze próby jego interpretacji miały miejsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Początek naszego wieku to okres wzmożenia badań i odejścia od postrzegania socrealizmu wyłącznie w kategoriach stylu i formy. Dlatego w tym numerze przyglądamy się wyłomom od socrealistycznej doktryny, pęknięciom w idei, ale też owocom dogmatów – podkreśla prof. Jacek Purchla we wstępie do nowego numeru.

W nowym „Herito” nakreślony zostaje subiektywny atlas socrealistycznej architektury w Europie Środkowej, przypomniane historia budowy słynnej Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej oraz ikoniczne realizacje jednej z najbardziej zagadkowych postaci powojennej architektury: Bohdana Pniewskiego. Uwaga zostanie również zwrócona na pierwszy polski budynek socrealistyczny wpisany do rejestru zabytków, a autorzy zawędrują do krakowskiej Nowej Huty, ostrawskiej Poruby, Eisenhüttenstadt i Prievidzy, szukając również zapomnianych socrealistycznych pomników w krajach byłej Jugosławii.

Jacek Purchla – profesor zwyczajny nauk humanistycznych. Założyciel (1991) i dyrektor (do 2017) Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie; kierownik Instytutu Dziedzictwa Europejskiego MCK. W latach 1990–1991 wiceprezydent Krakowa. Członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności; kieruje Katedrą Historii Gospodarczej i Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania nad rozwojem miast, historią społeczną i historią sztuki XIX i XX wieku, jak również teorią i ochroną dziedzictwa kulturowego. Od 2015 roku przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO; w latach 2016–2017 przewodniczący Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Od 2018 wiceprezydent Europa Nostra.

Anna Syska – badaczka i popularyzatorka architektury, zajmuje się dziedzictwem kulturowym województwa śląskiego, a zwłaszcza architekturą XX wieku. Jest autorką i redaktorką licznych artykułów i publikacji poświęconych architekturze przedwojennej i powojennej, między innymi: Styl gotycki wyklucza się. Międzywojenna architektura w województwie śląskim i Tak, pałac! Pałac Kultury Zagłębia 1958–2018 (ze Zdzisławą Górską-Nieć).

Łukasz Galusek – architekt i wydawca, od 2018 r. zastępca dyrektora ds. programowych w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Zajmuje się kulturą i sztuką Europy Środkowej, zwłaszcza związkami pomiędzy przestrzenią, pamięcią i tożsamością.

Spotkanie w MCK

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.