Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Łódź: „Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna księga gończa dla Polski” — prezentacja

„Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna księga gończa dla Polski” — prezentacja

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zapraszają 8 listopada 2019 roku o godz. 12.00 na prezentację publikacji pt. Sonderfahndungsbuch Polen. Specjalna księga gończa dla Polski (Katowice-Warszawa 2019). Gościem spotkania będzie autor opracowania – pan dr hab. Grzegorz Bębnik, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Katowicach.

Publikacja stanowi reprint oryginalnej niemieckiej listy proskrypcyjnej z początku 1940 r., zawierającej nazwiska osób z terenu Polski przeznaczonych do natychmiastowego aresztowania. Reprint przygotowany na podstawie egzemplarza z zasobu Oddziałowego Archiwum IPN w Katowicach (sygn. IPN Ka 32/899) z uzupełnieniami z egzemplarza z zasobu Biblioteki Śląskiej w Katowicach (sygn. II 849588), opatrzony krytycznym wstępem dr. hab. Grzegorza Bębnika.

W tej liczącej niecałe dwieście stron książce zamieszczono – często niekompletne – dane osobowe blisko 8,8 tys. osób, obywateli II Rzeczypospolitej lub Wolnego Miasta Gdańska, którzy ze względu na swą działalność (najczęściej o charakterze społecznym lub politycznym) czy też określoną postawę wzbudzili zainteresowanie niemieckich służb policyjnych. Nazwiska ułożone są w kolejności alfabetycznej, a po każdej kolejnej literze pozostawiono wolne miejsce – najczęściej dwie lub trzy stroniczki, przeznaczone na wklejanie uzupełnień dodrukowanych już po wydaniu Księgi. Każde nazwisko opatrzone jest odpowiednimi symbolami, oznaczającymi sposób potraktowania jego właściciela w przypadku ujęcia przez niemieckie formacje policyjne czy wojskowe. (ze Wstępu)

Zapraszamy do sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (II piętro) przy ul. Gdańskiej 100/102 w Łodzi. Wstęp wolny.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.