Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Opole: Spotkanie z prof. Jackiem Bartyzelem

Spotkanie z prof. Jackiem Bartyzelem

Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu

Collegium Nobilium Opoliensis oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Opolu

zapraszają na spotkanie z panem prof. Jackiem Bartyzelem i prezentację książki

Krzyż pośrodku księżyca

6 czerwca 2013 r., godz. 18.00

Sala Konferencyjna MBP, ul. Minorytów 4, wstęp wolny

JACEK BARTYZEL, urodzony w 1956 r. w Łodzi, dr hab., teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, kierownik Katedry Hermeneutyki Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II; członek Kapituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza; autor scenariuszy do filmów z cyklu Kultura duchowa narodu i cyklu Symbole polityczne; laureat nagród naukowych i kulturalnych, w tym Nagrody KLIO; kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski; autor kilkuset artykułów oraz książek, w tym: „Kryzys” czy „przesilenie”? Mesjanizm jako przezwyciężenie świadomości katastroficznej (Łódź 1979, Kraków 2012), Katechizm prawicowca (Warszawa 1992, Bielsko-Biała 1996), Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku (Toruń 2002), „Umierać ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 (Kraków 2002, 2006), Demokracja (Radom 2002), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji (Lublin 2004), Śmiertelny bóg Demos. Pięć wykładów o demokracji i jej krytykach (Warszawa 2009), Legitymizm. Historia i teraźniejszość (Wrocław 2009, 2011), Na ubitej ziemi. Moje awantury Dwudziestolecia (Warszawa 2010), „Don Carlos Marx. Studium przypadku rewolucyjnej transgresji tradycjonalizmu w socjalizm w hiszpańskim karlizmie (Wrocław 2011).

Krzyż pośrodku księżyca: historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932 – 2012) to najnowsza publikacja prof. Jacka Baryzela, w której autor przygląda się historii oraz myśli społeczno-politycznej sinarquismo, narodowo-katolickiego ruchu obywatelskiego w Meksyku, a także podziemnej organizacji katolickiej El Yunque.

spotkanie promocyjne

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.