Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Łódź: „Struktury i kadra kierownicza urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach 1945-1956” — spotkanie autorskie

„Struktury i kadra kierownicza urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach 1945-1956” — spotkanie autorskie

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zapraszają 24 października 2019 r. na prezentację publikacji pod redakcją pani dr Joanny Żelazko i pana Roberta Rabiegi (współpraca: p. dr Robert Witak) pt. Struktury i kadra kierownicza urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim w latach 1945-1956 (Łódź 2019).

Pierwsze lata powojenne w rządzonej przez komunistów Polsce to czas brutalnych represji, których głównym celem było utrzymanie i wzmocnienie władzy zdobytej przy wsparciu ZSRS. Jednym z jej filarów był rozbudowany aparat przymusu, wykorzystywany do tłumienia wszelkich przejawów oporu społecznego. Najistotniejszą rolę w tym zakresie odgrywało Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i jego terenowe struktury. W tej zhierarchizowanej instytucji, wzorowanej na strukturach policyjnych, zasadnicze znaczenie miały rozkazy przełożonych, decydujące o kierunkach i sposobie działania, stąd naturalna potrzeba poznania ludzi, którzy je wydawali. W publikacji przedstawiono proces organizowania urzędów bezpieczeństwa publicznego w województwie łódzkim oraz zmiany, które zachodziły w ich strukturze w latach 1945–1956. Zaprezentowano także 324 noty biograficzne funkcjonariuszy tworzących kadrę kierowniczą tych urzędów. W założeniu autorów książka ma uzupełnić wiedzę na temat powojennej historii regionu.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej WBP (II piętro) przy ul. Gdańskiej 100/102 w Łodzi. Wstęp wolny.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.