Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Szlachta cząstkowa w obrazie wsi

Szlachta cząstkowa w obrazie wsi

Oddział Wrocławski Związku Szlachty Polskiej / Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa

Szlachta cząstkowa w obrazie wsi

Audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Szewska 49 (I piętro), Wrocław

 

Otwarcie konferencji (ze słowami wstępnymi organizatorów)

Sesja I

29 kwietnia 2016 r., godz. 15.00

moderator: prof. dr hab. Bogdan Rok

dr hab. Wiesław Nowosad – Drogi awansu drobnej szlachty pomorskiej w XVII i XVIII wiekach na wybranych przykładach

dr Michał Targowski – Geneza drobnej szlachty na Pomorzu Gdańskim (XIII-XVI w.)

dr Tomasz Rembalski – Dział szlachecki a gburstwo – gospodarka rolna na Kaszubach w prowincji Prusy Zachodnie w świetle wybranych przykładów katastru fryderycjańskiego z lat 1772-1773

dr hab. Krzysztof Ślusarek – Trudne współżycie – szlachta cząstkowa versus chłopi w zachodniej Małopolsce w latach 1772-1815

dyskusja

przerwa kawowa

moderator: prof. dr hab. Rościsław Żerelik

dr Paweł Klint – Szlachta cząstkowa wśród urzędników sądowych w Wielkopolsce w XVII w.

dr Tomasz Jaszczołt – Pomiara włók szlacheckich w Ziemi Drohickiej w 1547 r.

prof. dr hab. Bogdan Rok – Sylwy szlacheckie Klichowskich i Hołodyńskich z XVIII w.

mgr Zuzanna Żubka-Chmielewska – Kontusz, surdut i kożuch – o ubiorach drobnej szlachty w XIX w.

dyskusja

Sesja II

30 kwietnia 2016 r., godz. 10.00

moderator: dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr

dr hab. Andrzej Zięba – Ukraińsko-polska rywalizacja polityczna o szlachtę zagrodową w Galicji i w Polsce międzywojennej oraz jej dzisiejsze echa

dr Magdalena Kwiecińska – Obyczaje, tradycje i zwyczaje potomków drobnej szlachty na Samborszczyźnie. Analiza etnograficzna badań terenowych

dr Aleh Dziarnovich – Drobna szlachta w początkach projektu narodu białoruskiego

dr Piotr Galik – Szlachta cząstkowa Ziemi Mohylewskiej w twórczości Floriana Czarnyszewicza

dr Irena Kotowicz-Borowy – Poboże i drobna szlachta pobożańska

dyskusja

przerwa kawowa

moderator: dr Paweł Klint

prof. Constantin Troianovski – Wizerunek szlachty w carskiej Rosji przed i po 1830

prof. dr hab. Jan Wroniszewski – Impossessionati – przykłady degradacji szlachty cząstkowej

Piotr Szymon Łoś – Tchórznica Włościańska i Tchórznica Szlachecka na Podlasiu od drugiej połowy XIX w. po współczesność. Wieś, szlachta i dwór – przenikanie i różnice, historia i obyczaje

dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB – Drobna szlachta a Narodowa Demokracja w Łomżyńskiem w pierwszej połowie XX wieku (do 1939)

dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr – Koncepcje wykorzystania tzw. szlachty zagrodowej w polityce wewnętrznej władz II RP w drugiej połowie lat 30.

dyskusja

panel podsumowujący (z udziałem moderatorów sesji):

prof. dr hab. Bogdan Rok,

prof. dr hab. Rościsław Żerelik,

dr hab. Piotr Cichoracki, prof. UWr,

dr Paweł Klint,

dr hab. Sławomir Górzyński, prof. UO

zakończenie o godz. 15.00

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.