Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Katowice: Sztuka konserwacji

Sztuka konserwacji

Muzeum Historii Katowic

Wystawę prezentującą wysiłek konserwatorów i wspaniałe efekty ich pracy można oglądać do 31 sierpnia 2016 roku w Muzeum Historii Katowic.

Szczególny charakter wystawy Sztuka konserwacji wynika z tematyki sporadycznie podejmowanej w polskim muzealnictwie, a mianowicie nagradzanych i wyróżnianych konserwacji dzieł sztuki. Na wystawie znajdują się eksponaty prezentujące ogromną wartość artystyczną i historyczną dla dziejów Górnego Śląska. Są wśród nich m.in. księgi, obrazy, rzeźby, pierścienie, stroje, mapy, elementy wystroju wnętrza.

Na szczególną uwagę zasługują cenne znaleziska dokonane w ostatnich latach w krypcie książąt pszczyńskich Promnitzów – sarkofagi, biżuteria, stroje, Biblia x. Jakuba Wujka z 1599 r., Statut Jana Łaskiego z 1506 r., a także oryginalne dokumenty pergaminowe wystawione przez królów polskich.

Wystawa ma dwa etapy. Pierwszy to fotograficzna prezentacja przebiegu konserwacji poprzez pokazanie stanu zabytków „przed” i „w trakcie” prac specjalisty. Drugi etap jest bezpośrednią prezentacją końcowego efektu. W ten sposób autorzy wystawy próbują uświadomić, jak trudną pracę mają przed sobą konserwatorzy. Ekspozycja pokazuje również, jak ważną rolę odgrywa konserwacja dla dorobku kulturowego całej ludzkości.

Przez całe wakacje wystawie towarzyszyć będą warsztaty konserwacji oraz wykłady zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Najbliższe wydarzenia w budynku głównym Muzeum przy ul. x. Józefa Szafranka 9:

12 lipca o godz. 16.30, wykład pt. Papier zniesie wszystko. Dylematy i rozterki konserwatora papieru – poprowadzony przez panią Danutę Skrzypczyk, konserwatora dzieł sztuki,

19 lipca o godz. 17.00, wykład pt. Konserwacje sarkofagów metalowych – poprowadzony przez pana Tomasza Trzosa, konserwatora dzieł sztuki.

Więcej na stronie Muzeum Historii Katowic.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.