Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Dzień Wolnej Sztuki / Wystawa „Augustyn Czyżowicz. Taka była rzeczywistość…”

Dzień Wolnej Sztuki / Wystawa „Augustyn Czyżowicz. Taka była rzeczywistość…”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Dzień Wolnej Sztuki 2016

w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

plac Powstańców Warszawy 5

23 kwietnia 2016 r., godzina 12.00, wstęp wolny

Wolontariusze oraz goście specjalni będą zachęcać zwiedzających do bliższego poznania pięciu wybranych dzieł sztuki. Wrocławskie Muzeum Narodowe już tradycyjnie włącza się do udziału w ogólnopolskiej akcji Dzień Wolnej Sztuki.

Dzień Wolnej Sztuki jest polską edycją międzynarodowej akcji Slow Art Day. Jej celem jest zachęcenie zwiedzających do bardziej wnikliwego poznawania dzieł sztuki. Badania mówią, że statystyczny gość spędza przed każdym dziełem w muzeum osiem sekund – informuje pani Zuzanna Stańska, koordynatorka polskiej edycji – chcemy pokazać, że można inaczej. Przez godzinę zwiedzający będą oglądać wystawy, zatrzymując się przy pięciu wybranych obiektach. Przy każdym z nich będzie stał wolontariusz, którego zadaniem będzie zachęcenie do dokładniejszego zapoznania się z daną pracą poprzez na przykład opowiadanie ciekawostek na jej temat, zwracanie uwagi na detale. W tym roku Muzeum Narodowe we Wrocławiu proponuje zwiedzającym przyjrzenie się nietypowym obiektom ze zbiorów rzemiosła. Poza eksponatami stale dostępnymi na wystawach zostaną przedstawione inne dzieła, wydobyte specjalnie na tę okazję z magazynu.

Głównym celem akcji jest zaangażowanie zwiedzających, wykształcenie u nich „dobrych praktyk”, pokazanie, że muzea można zwiedzać w dowolny sposób, czasami oglądając tylko jeden obiekt, patrząc na niego tak długo, ile się chce. Każde dzieło niesie za sobą treść i pewną historię, a Dzień Wolnej Sztuki ma pomóc w ich odkrywaniu.

Wybrane dzieła sztuki w Muzeum Narodowym we Wrocławiu:

• Szkła żartobliwe, wystawa Sztuka śląska XVI-XIX w., korytarz (pani Małgorzata Reszka)

• Igielnik i diadem, czyli skarby odlewni gliwickiej, wystawa Sztuka śląska XVI-XIX w., korytarz III (pani Dominika Chwastek)

• Pamiątki po Macieju Rybińskim, wystawa Sztuka polska XVII-XIX w., korytarz (pani Monika Petryna)

• Etalon – wzorzec łokcia i stopy pruskiej, wystawa Sztuka europejska XV-XX w., sala przy korytarzu (pan Adam Pacholak)

• Sztucer Napoleona Bonaparte, hol główny (panowie Jacek Witecki, Michał Witecki)

Dzień wolnej sztuki

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

ul. Romualda Traugutta 111/113

Augustyn Czyżowicz. Taka była rzeczywistość…

16 kwietnia7 sierpnia 2016 r.

Kuratorki wystawy: Dorota Jasnowska, Elżbieta Baluch

Ponad 100 unikatowych, czarno-białych zdjęć dokumentujących codzienne i odświętne życie mieszkańców dolnośląskiej wsi Brzózka i sąsiadujących z nią miejscowości można będzie zobaczyć na tej wystawie. To pierwszy tak obszerny pokaz prac wiejskiego fotografa amatora, pana Augustyna Czyżowicza, którego negatywy zakupiło w 2014 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Wszystkie fotografie wykonane zostały aparatem Belfoca, który Augustyn Czyżowicz otrzymał od ojca w 1956 r. Aparat fotograficzny w tamtych czasach, szczególnie na wsi, stanowił rzadkość, dlatego jego właściciel szybko stał się kimś w rodzaju lokalnego kronikarza wspólnoty. Zapraszany był na wszystkie istotne wydarzenia, uroczystości, które wymagały upamiętnienia, ale obecny był również w codziennym życiu wsi: przy pracy, podczas spotkań i zabaw towarzyskich.

Znajdziemy w tym zbiorze liczne fotografie ważnych momentów obrzędowych: chrztów, pierwszych komunii, zaślubin, uroczystych zakończeń roku szkolnego, procesji Bożego Ciała, pielgrzymek, śmierci i pogrzebów – mówi pani Dorota Jasnowska, kuratorka wystawy. – Są w tej kolekcji portrety dzieci, uczniów, żołnierzy, wiejskich gospodarzy, wielopokoleniowych rodzin, kawalerów i panien, ludzi w towarzystwie zwierząt. Fotograf przygląda się fotografowanym z wyraźnym zaciekawieniem i dociekliwością, a niekiedy z czułością. Ta bliska relacja przekłada się na końcowy efekt – zdjęcia uwieczniają wzruszenia niedostępne postronnym obserwatorom.

Fotografie p. Augustyna Czyżowicza wpisują się w nurt chłopskiej fotografii, uznanej przez badaczy za odrębne zjawisko, swego rodzaju fenomen kulturowy. Są one zarazem indywidualną opowieścią niezwykłego człowieka, który podjął się szczególnej misji ocalenia od zapomnienia bliskiego mu fragmentu świata. Obserwatora, kronikarza i przenikliwego artysty, który potrafi dostrzec i uwiecznić to, co ten świat tworzyło.

Prezentację fotograficzną dopełnią: film dokumentalny poświęcony Autorowi oraz eksponaty i dokumenty z jego prywatnego muzeum, w którym zebrał przedmioty codziennego użytku i gospodarstwa domowego, oraz sprzęty rolnicze pochodzące z Sąsiadowic koło Lwowa, gdzie spędził dzieciństwo. i wsi Brzózka, gdzie trafił z rodziną po II wojnie światowej.

Wystawie towarzyszy katalog zawierający 30 ilustracji oraz tekst p. dr Magdaleny Barbaruk poprzedzony wprowadzeniem p. Elżbiety Berendt. Muzeum Etnograficzne uruchomi również stronę internetową zawierającą archiwum fotograficzne Augustyna Czyżowicza.

Pan Augustyn Czyżowicz, fotograf amator. Urodzony w 1939 r. w Sąsiadowicach k. Lwowa, od 1946 r. mieszka we wsi Brzózka k. Wołowa na Dolnym Śląsku. W latach 1956-1960, a następnie, po przerwie, w latach 80. wykonał ponad 2000 fotografii dokumentujących codzienne i odświętne życie mieszkańców wsi położonych w okolicach Wołowa. Augustyn Czyżowicz prowadzi także w Brzózce własne muzeum mieszczące się w zaadaptowanej na ten cel stodole, gdzie prezentuje fotografie, dokumenty oraz przedmioty codziennego użytku. W 2014 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu zakupiło do swoich zbiorów 2310 negatywów fotografii tego twórcy. Unikatowa fotograficzna dokumentacja wykorzystywana będzie przez muzeum także w innych projektach związanych z problematyką fotografii chłopskiej.

Taka była rzeczywistość…

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.