Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: The International Conference Political Theology as ‘the Problem’

The International Conference Political Theology as ‘the Problem’

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

The International Conference Political Theology as ‘the Problem’

Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”

Kraków, ul. Kopernika 26

 16-17 września 2010 r.

 

Thursday, Sept. 16, 2010

9:45 Invitation

10:00-12:15 First Session

Victoria Kahn (University of California, Berkeley) – Political Theology and Modernity: The Case of Machiavelli

Daniel Tanguay (Ottawa University) – Claude Lefort's and Marcel Gauchet's Theory of Modern Democracy

Jacek Bartyzel (Nicolaus Copernicus University, Toruń) – Społeczne Królestwo Chrystusa w katolickiej teologii polityki. Wokół encykliki Quas primas papieża Piusa XI  (The Social Kingdom of Christ in the Catholic Theology of Politics: Discussion Concerning the Encyclical Quas primas by Pope Pius XI)

12:15-12:30 Coffee break

12:30-14:45 Second Session

David Janssens (Tilburg University) – Violent Grace: The Theologico-Political Problem in Ancient Poetry and Philosophy

Paweł Armada (Ignatianum, Kraków) – Prophetology as a Political Science: Some Preliminary Remarks

Bogdan Szlachta (Jagiellonian University / Ignatianum, Kraków) – The Christian Concept of Voluntarism as a Source of Modern Political Thinking

14:45-16:15 Lunch Break

16:15-19:00 Third Session

Ryszard Legutko (Jagiellonian University, Kraków) — Problem ciągłości kulturowej narodu w kontekście teologiczno-politycznym (Cultural Continuity of a Nation as a Theologico-Political Problem)

Till Kinzel (TU Braunschweig) — Political Theology, Hermeneutics and Bible Criticism: English Thinkers on Reason and Revelation between 'libertas philosophandi' and 'conservatio tranquillitatis' in the 17th and 18th Century

Michał Łuczewski (Warsaw University) — The Demonic Origins of Social Sciences

Krzysztof C. Matuszek (Ignatianum, Kraków) - Teologia polityczna między uniwersalizmem a partykularyzmem (Political Theology between Universalism and Particularism)

Friday, Sept. 17, 2010

9:45-12:00 First Session

Leora Batnitzky (Princeton University) — Law and Belief: Judaism, Christianity, and the Theologico-Political Predicament of Modernity

Piotr Nowak (Bialystok University) — Political Theology of Jacob Taubes

Emmanuel Patard (Université  Paris 1 — Panthéon-Sorbonne) — The Theologico-Political Problem and the Strauss-Voegelin Debate

12:00-12:15 Coffee break

12:15-14:30 Second Session

Marek A. Cichocki (University of Warsaw) — Carl Schmitt's Political Theology

John McCormick (University of Chicago) — Post-Enlightenment Sources of Political Authority: Biblical Atheism, Political Theology, and the Schmitt-Strauss Exchange

Arkadiusz Górnisiewicz (Jagiellonian University, Kraków) — The Problem of the Closure of any Political Theology: Remarks on the Controversy between Erik Peterson, Carl Schmitt, and Hans Blumenberg

14:30-16:00 Lunch break

16:00-18:00 Final discussion

Wit Pasierbek, SJ (Ignatianum, Kraków)

Włodzimierz Bernacki (Jagiellonian University / Ignatianum, Kraków)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.