Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Truso — legenda Bałtyku

Truso — legenda Bałtyku

Muzeum Miejskie Wrocławia

Truso — legenda Bałtyku

5 września 2020 – 7 lutego 2021 roku

Truso – wikiński port, miejsce handlu i rzemiosła, wczesne miasto. Bardzo ważny i intrygujący zarazem swoją indywidualnością element historii Europy. Na wzór antycznych emporiów, było jednym z tych miejsc obok Hedeby, Birki, Wolina czy Starej Ładogi, które umożliwiło wprowadzenie „barbarzyńskiej” Europy na nowe, integrujące drogi rozwoju – w IX–X wieku Truso stanowiło istotny składnik nadbałtyckiej strefy gospodarczej. Odkrycie i badania Truso wyjaśniły nie tylko kwestię obecności skandynawskiej w rejonie ujścia Wisły. Wykazały zwłaszcza jego wieloetniczny charakter w zakresie kontaktów handlowych. Ujawniły także decydujące znaczenie tego typu założeń w kształtowaniu się oblicza Europy Środkowej i Wschodniej. To funkcjonujące w basenie Morza Bałtyckiego emporia, ich ponadregionalny wymiar oraz możliwości gospodarcze, stworzyły podstawy do powstania w tym regionie pierwszych państw wczesnofeudalnych – m.in. państwa pierwszych Piastów.

M.F. Jagodziński 

Muzeum Archeologiczne, ul. Antoniego Cieszyńskiego 9, Wrocław

Zapraszamy: środa–niedziela, godz. 11.00–17.00.

Bilety: normalny – 15 zł, ulgowy – 10 zł, grupowy – 10 zł / os. (do 20 osób), rodzinny – 30 zł.

Dzień z osadą Truso

Dzień z osadą Truso – YouTube

Truso (gra dla dzieci)

Dzień z Truso

Legenda Bałtyku — fot. Tomasz Gąsior

zdjęcie: Tomasz Gąsior

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.