Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Maltańskie galery, komturie i kryptoportrety

Maltańskie galery, komturie i kryptoportrety

Wrocławska Fundacja Studentów Historii Sztuki

Serdecznie zapraszamy na wykład z cyklu Wiosna kwitnie śląskim barokiem:

Maltańskie galery, komturie i kryptoportrety Johann Jacob Eybelwieser w służbie zakonu joannitów.

Pan mgr Marek Kwaśny

7 maja 2014 r., godz. 18.00

Cafe Sztuczki, Instytut Historii Sztuki UWr. (piętro -1), ul. Szewska 36, Wrocław

Choć jeszcze niedawno Johan Jakub Eybelwieser (1667-1744) pozostawał malarzem zapomnianym, badania prowadzone w ciągu ostatnich kilku lat pozwoliły nieco bliżej przyjrzeć się jego twórczości. Ten niezwykle płodny malarz, syn pochodzącego z Wiednia malarza cechowego Jana Jakuba Eybelwiesera, przez całą swoją zawodową karierę mieszkał i pracował we Wrocławiu, gdzie w 1698 roku uzyskał tytuł mistrza cechowego. Mimo że jako członek miejskiej gildii malarzy wykonywał wiele prac (szczególnie portretów) na zamówienie wrocławskich mieszczan, to jednak jako malarz-katolik szybko znalazł mecenasów wśród przedstawicieli śląskiego duchowieństwa. Nie bez znaczenia pozostawał przy tym fakt, iż Eybelwieser w pierwszych latach XVIII wieku podjął współpracę z największym wówczas malarzem na Śląsku – Michałem Leopoldem Willmannem – i jego słynnym lubiąskim warsztatem, który przez długie lata monopolizował rynek na obrazy religijne przeznaczone do śląskich świątyń katolickich. Pośród zleceniodawców wrocławskiego artysty znaleźli się wówczas świdniccy jezuici, trzebnickie cysterki, a przede wszystkim wrocławscy krzyżowcy z czerwoną gwiazdą oraz joannici.

Analiza wieloletniej współpracy Eybelwiesera z tymi ostatnimi prezentuje się niezwykle istotnie w kontekście całej znanej twórczości wrocławskiego malarza. Odzwierciedla się w niej wpływ sztuki Willmanna, którego „szkicową” manierę artysta próbował naśladować. Joannici natomiast, próbujący odbudować na Śląsku swoją dawną potęgę, znaleźli w Eybelwieserze wyjątkowego partnera, tworzącego dzieła ukazujące chwałę zakonu oraz dodające splendoru kościelnym wnętrzom.

mgr Marek Kwaśny — doktorant w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, uczestnik projektu badawczego „Malarstwo barokowe na Śląsku” pod kierownictwem p. dra hab. Andrzeja Kozieła, prof. UWr. Zainteresowania badawcze autora koncentrują się wokół sztuki śląskiej czasów nowożytnych oraz mecenatu katolickiego.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.