Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Wiedza tajemna. O fotografii architektury z Juliuszem Sokołowskim rozmawia Adam Mazur

Wiedza tajemna. O fotografii architektury z Juliuszem Sokołowskim rozmawia Adam Mazur

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Muzeum Architektury we Wrocławiu

ma przyjemność zaprosić na spotkanie

Wiedza tajemna. O fotografii architektury z Juliuszem Sokołowskim rozmawia Adam Mazur

8 czerwca 2017 roku, godz. 17.00

Zdjęcia pana Juliusza Sokołowskiego publikowane na łamach miesięcznika „Architektura-murator” zachwycają od wielu lat. Ich autor – filolog z wykształcenia, nauczyciel z zawodu – z powodzeniem rozwija życiową pasję, którą jest fotografia. Polska architektura zmieniająca się dynamicznie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku stała się interesującym tematem dla fotograficznych działań, których celem była rejestracja równolegle biegnących procesów – degradacji postpeerelowskiej zurbanizowanej przestrzeni i rozkwitu betonowo-szklanych biznesowych centrów. Juliusz Sokołowski jest w tym przedsięwzięciu uważnym i wrażliwym obserwatorem-portrecistą miast i ich mieszkańców, niestylizującym rzeczywistości i niepoddającym się krótkotrwałym trendom. Jego zdjęcia potrafią zaciekawić i zachwycić odrębnością widzenia. Podobnie jak jego słowa: Zawsze na ulicy oglądam się za obiektami zdegradowanymi, świadczącymi o sile jakichś nowych trendów ekonomicznych, społecznych, architektonicznych. To, co odrzucane, żąda od fotografa uwiecznienia. Rozpad to ostatnia oznaka świetności.

Impulsem do spotkania z panem Juliuszem Sokołowskim we wrocławskim Muzeum Architektury jest otwarta pod koniec kwietnia wystawa JEMS Architekci. (Re)kolekcje, na której obecne są jego zdjęcia czterech zrealizowanych przez pracownię obiektów.

Wieloletnia współpraca fotografa z JEMS-ami otwarta jest na wszelkie eksperymenty. Jej podstawą jest nie tyle standardowa dokumentacja, ile przede wszystkim autorska interpretacja architektonicznych osiągnięć pracowni.

O rzemiośle i o magii fotografii z panem Juliuszem Sokołowskim będzie rozmawiać pan Adam Mazur – historyk sztuki, wykładowca (m.in. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i Akademii Fotografii w Warszawie, a także na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu), redaktor naczelny magazynu „Szum” oraz autor publikacji: Historie fotografii w Polsce 1839-2009 (2009), Kocham fotografię: wybór tekstów 1990-2009 (2009), Decydujący moment. Nowe zjawiska w fotografii polskiej po 2000 roku (2012).

Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

spotkanie w Muzeum Architektury 

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.