Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Wielki Głód. Co jeszcze trzeba opowiedzieć

Wielki Głód. Co jeszcze trzeba opowiedzieć

Międzynarodowe Centrum Kultury

Wielki Głód. Co jeszcze trzeba opowiedzieć

Wielki Głód to wywołana sztucznie przez władze Związku Sowieckiego klęska głodu w latach 1932–1933, szczególnie dotkliwa na terytorium dzisiejszej wschodniej i centralnej Ukrainy. Hołodomor pochłonął miliony ofiar, a przez wiele lat, aż do upadku Sowdepii, wszelkie wypowiedzi na jego temat były traktowane jak przestępstwo. Dziś pamięć o Wielkim Głodzie jest podtrzymywana przez władze Ukrainy, lecz w Polsce wciąż wiemy o nim niewiele.

O Hołodomorze opowiedzą: pan Bohdan Huď, ukraiński historyk i politolog, oraz pani Izabella Chruślińska, polska działaczka społeczna, promotorka dialogu polsko-ukraińskiego.

Spotkanie odbędzie się 2 grudnia 2021 r. o godz. 19.00 w sali panoramicznej na V piętrze Międzynarodowego Centrum Kultury (Rynek Główny 25). Obowiązuje rezerwacja miejsc, tel.: 12 42 42 860. Transmisja w czasie rzeczywistym z tłumaczeniem na polski język migowy będzie dostępna na Facebooku.

Bohdan Huď — specjalista w zakresie relacji i konfliktów ukraińsko-polskich w XIX i XX wieku, a także problematyki wschodniego wymiaru integracji europejskiej. Od 2000 r. dyrektor Instytutu Integracji Europejskiej Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki we Lwowie, doktor habilitowany, docent w Katedrze Stosunków Międzynarodowych i Służby Dyplomatycznej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Profesor wizytujący w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego i w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Od 2015 r. jest członkiem Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków, powołanego pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej i Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej. Laureat Nagrody im. Iwana Wyhowskiego przyznawanej przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Izabella Chruślińska — działaczka społeczna aktywnie zaangażowana w dialog i współpracę polsko-ukraińską, tłumaczka, eseistka, pisarka. W latach 2007-2008 koordynatorka Planu Działań Rady Europy i Unii Europejskiej w dziedzinie mediów dla Ukrainy. Publikowała w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Więzi”, „Dialogu” i w periodykach ukraińskich: „Duch i Litera”, „Jehupec”, „Ukrajinskyj Żurnal”. Stale współpracuje też z „Przeglądem Politycznym”. Autorka książek, m.in. Ukraina. Przewodnik Krytyki Politycznej, Ukraiński palimpsest. Członek Forum Polsko-Ukraińskiego (w latach 2002-2010 członek Rady Forum). Współzałożycielka Komitetu Solidarności z Ukrainą (KOSzU), w którym pełni funkcję sekretarza programowego. Kierownik programowy w Fundacji Solidarności Międzynarodowej.

Spotkanie towarzyszy wystawie Ukraina. Wzajemne spojrzenia.

Ukraina. Wzajemne spojrzenia

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.