Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Wiwat Muzeum!

Wiwat Muzeum!

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

plac Powstańców Warszawy 5

Wiwat Muzeum!

15 października 2022 – 22 stycznia 2023 roku

Wernisaż: 14 października 2022 r., godz. 18.00

Takiej wystawy jeszcze nie było. Dwunastu kuratorów, dzieła sztuki dawnej, współczesnej i nieprofesjonalnej. Pierwsza ekspozycja przygotowana przez edukatorów i dostępna dla wszystkich grup odbiorców.

Najnowsza wystawa jest efektem pracy zbiorowej edukatorów ze wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Prezentuje dzieła sztuki powstałe od średniowiecza po XXI w., w większości niepokazywane na co dzień, takie, które zdaniem kuratorów najlepiej oddają tytułowe hasło Wiwat Muzeum!

Wystawa podzielona została na 7 części. Czas zatrzymany i Przemiany odwołują się do podstawowej roli sztuki, czyli odtwarzania rzeczywistości. Prezentowane portrety, sceny rodzajowe i martwe natury pochodzące z różnych okresów historycznych oddają przemiany społeczno-kulturowe zachodzące w świecie. Centralnym dziełem w sali Poruszenie jest Piéta Bronisława Krawczuka, malarza prymitywisty tworzącego na Górnym Śląsku. Odwołuje się w niej do jednego z najbardziej ekspresyjnych przedstawień w historii sztuk religijnej – Matki Boskiej trzymającej na rękach ciało zmarłego na krzyżu Syna. Motyw ten artysta umieścił w kontekście tragicznych wydarzeń w kopalni „Wujek” z grudnia 1981 r.

W sali Skupienie widzowie zostaną zachęceni do tego, by oglądać dzieła sztuki w wolniejszym tempie: odnajdywać bohaterów w niderlandzkich obrazach, śledzić szczegóły narracji widoczne na przedmiotach użytkowych, skupić wzrok na kompozycjach abstrakcyjnych, np. na niezwykłym dziele Prekambr Adama Jastrzębskiego.

Ptasia spiżarnia z kotem (1652)

Uratuj mnie to sala mówiąca o roli Muzeum jako instytucji, która chroni, przechowuje i zabezpiecza zabytki. Zwiedzający zobaczą m.in. pokazywany po raz pierwszy po konserwacji XVII-wieczny obraz Ptasia spiżarnia z kotem, namalowany najprawdopodobniej przez Jana Fyta, flamandzkiego malarza barokowego działającego w Antwerpii, i fragmenty architektoniczne z XII w. odnalezione niedawno na pl. Jana Pawła II we Wrocławiu.

Zabytki eksponowane w sali Uśmiechnij się mają dostarczyć widzom radości i wprowadzić w dobry nastrój.

Sala Do dzieła! zachęca do samodzielnej twórczości. Można tu będzie skorzystać z elementów dotykowych (m.in. figurki zwierząt przy obrazie Piotra Gueschego), napisać o swoich wrażeniach na pocztówce, opieczętować ją i wysłać lub zostawić do przeczytania innym zwiedzającym. Atrakcją będzie też szafa niespodzianek, w której zostały zgromadzone rzeczy odpowiadające eksponatom ze wszystkich sal Wiwat Muzeum! Można je będzie dotykać i dzięki temu lepiej poznać dzieła prezentowane na wystawie.

Zamysłem kuratorów było przystosowanie wystawy, by stała się jak najbardziej dostępna dla wszystkich zwiedzających. Eksponaty zawieszone zostały na takiej wysokości, by również dzieci i osoby na wózkach mogły je dokładnie obejrzeć. W opisach użyta została duża czcionka. Każda sala wyposażona została w ekrany z filmami, w których edukatorzy w prosty sposób omawiają najważniejsze dzieła z danego pomieszczenia.

Wystawa była dla naszego zespołu Działu Edukacji wielką „burzą mózgów” – wyjaśnia pani dr Barbara Banaś, koordynatorka wystawy. – Zestawienia dzieł sztuki dawnej, współczesnej i nieprofesjonalnej wydawać się mogą zaskakujące, ale i pobudzające do otwartości na wielość form, stylistyk, do dostrzeżenia, że dawni i współcześni twórcy mówią do nas o najważniejszych nurtujących nas sprawach – zwykłych wydarzeniach, osobistych emocjach i o swoim zachwycie urodą świata i naszego dnia codziennego. To wystawa o płynnej, nieoczywistej narracji, która mam nadzieję, spodoba się naszym widzom i tym najmłodszym, dla których m.in. dostosowaliśmy scenografię wystawy, i tym „starszym”, którzy w muzeum chcą szukać inspiracji i estetycznych wzruszeń.

Co towarzyszy widzowi w muzeum? Czego oczekuje? Co wywiera na nim wrażenie? To tylko niektóre z pytań, na które próbują odpowiedzieć edukatorzy, którzy tym razem wcielili się w rolę kuratorów wystawy – mówi pan dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum. – Prowadzą widzów szlakiem wszelkich możliwych emocji, które towarzyszą podczas zwiedzania muzeów. Zwracają uwagę na upływ czasu, który „dotyka” artefakty, pokazują, jak można – w skupieniu i z wielką uwagą – wczytywać się w eksponaty muzealne, uzmysławiają, czym zajmuje się konserwator, a wreszcie skłaniają do uśmiechu, a także wzbudzają przerażenie. Bo to jest właśnie rola edukacji. Aby widz nie pozostał obojętny, aby znajdował na wystawach to wszystko, co jest niezwykłe, nietypowe i nie dające o sobie zapomnieć. I aby wraz z nami – muzealnikami, konserwatorami, edukatorami – zamykając drzwi do sal wystawowych, powiedział „Wiwat muzeum!”.

Kuratorzy wystawy: Olga Budzan, Marta Derejczyk, Iwona Gołaj, Agata Iżykowska-Uszczyk, Sławomir Ortyl, Michał A. Pieczka, Barbara Przerwa, Karolina Rzepka, Paulina Suchecka, Julia Szot, Izabela Trembałowicz-Chęć, Grzegorz Wojturski. Koordynacja: dr Barbara Banaś.

Zdzisław Beksiński, obraz, 1971

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.