Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Wizja końca świata w dziełach Muzeum Narodowego

Wizja końca świata w dziełach Muzeum Narodowego

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Wizja końca świata w dziełach Muzeum Narodowego we Wrocławiu – prelekcja pana Grzegorza Wojturskiego połączona z oprowadzeniem słuchaczy po wybranych eksponatach na wystawach stałych wrocławskiego Muzeum Narodowego.

Autor przedstawi dzieła od średniowiecza po współczesność zawierające temat szeroko pojętego końca świata. Na szlaku wędrówki znajdą się nagrobki xiążąt piastowskich ukazujące zmartwychwstałych, będą tu również malowane epitafia mieszczan i duchownych z Sądem Ostatecznym lub jego starotestamentalną zapowiedzią – Wizją proroka Ezechiela. Widzowie będą mogli skonfrontować różne wersje sceny Sądu Ostatecznego i jego zapowiedzi w redakcji średniowiecznej i nowożytnej – często w interpretacji protestanckiej. W końcu w Galerii Sztuki Polskiej Współczesnej poprzez wystawione tam prace Wróblewskiego, Sterna, Szapocznikow, Hasiora i Beksińskiego widzowie zapoznają się ze współczesnymi wizjami końca świata postrzeganego poprzez apokalipsę totalnych wojen, więzień i obozów koncentracyjnych, a także osobistych reflexyj artystów związanych z doświadczaniem przemijania oraz umierania.

Zapraszamy: Muzeum Narodowe we Wrocławiu, plac Powstańców Warszawy 5.

Tobiasz Fendt, Chrystus zapowiada Sąd Ostateczny, 1567

Tobiasz Fendt, Chrystus zapowiada Sąd Ostateczny, 1567

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.