Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie

Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie

Zamek Królewski w Warszawie

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA PRE W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Władza i architektura. Rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie – formy i funkcje (XV-XXI w.)

Zamek Królewski w Warszawie

Plac Zamkowy 4

Celem konferencji jest przedstawienie zasad powstawania i funkcjonowania najważniejszych rezydencji europejskich w państwach o różnych ustrojach. W referatach wybitnych specjalistów z ośrodków naukowych i muzealnych z 11 krajów Europy przedstawione zostaną m.in. siedziby władz Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Litwy, Niemiec, Polski, Rosji, Szwecji, Węgier i Włoch. Konferencja inauguruje Projekt Rezydencje Europy (PRE), który obejmować będzie cykliczne sesje poświęcone szeroko rozumianej tematyce rezydencjonalnej, dworskiej i ceremonialnej, towarzyszące im publikacje oraz stronę internetową. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRE ma charakter otwarty, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zachęcamy do zgłoszenia swojego udziału za pomocą formularza rejestracyjnego. Dokonanie rejestracji gwarantuje rezerwację miejsca w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, otrzymanie pakietu konferencyjnego z imiennym identyfikatorem i udział w koncercie.

Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje: www.residencesofeurope.pl.

Program konferencji

9-11 kwietnia 2014 r.

Dzień pierwszy: 9 kwietnia

godz. 9.00-9.30

Otwarcie konferencji: prof. Andrzej Rottermund, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie

Wystąpienie inaugurujące: prof. Małgorzata Omilanowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

SESJA 1

Modele europejskiej rezydencji państwowej w epoce nowożytnej (XV-XIX w.)

godz. 9.30-11.00

Moderator: prof. Henryk Samsonowicz, Uniwersytet Warszawski (Polska)

1. Rzymskie rezydencje papieży: ich wielość i różnorodność

prof. Martine Boiteux, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paryż–Rzym (Francja–Włochy)

2. Architektura zamkowa a propaganda wizualna. Kształt fasad pałaców książęcych w dawnym Cesarstwie a konflikty dynastyczne i konfesyjne

prof. Matthias Müller, Johannes Gutenberg-Universität Mainz (Niemcy)

3. Wersal – miejsce na absolutyzm

prof. Gérard Sabatier, Centre de recherche du château de Versailles (Francja)

Dyskusja

godz. 11.00-11.30 – przerwa

SESJA 2

Modele europejskiej rezydencji państwowej w epoce nowożytnej (XV-XXI w.)

godz. 11.30-13.00

Moderator: prof. Jan Kieniewicz, Uniwersytet Warszawski (Polska)

4. Dwór angielski w ciągu wieków: studium przepychu i pragmatyzmu

Giles Waterfield, Royal Collection Studies, Courtauld Institute of Art (Wielka Brytania)

5. Escorial Filipa II i Mądrość Boża

prof. Fernando Checa Cremades, Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania)

6. Pałac Królewski w Madrycie jako siedziba władz w okresie monarchii i republiki oraz jego transformacja od roku 1870 do czasów obecnych

dr José Luis Sancho, Patrimonio Nacional (Hiszpania)

Dyskusja

godz. 13.00-14.30 – przerwa

SESJA 3

Modele europejskiej rezydencji państwowej epoki nowożytnej (XV-XIX w.)

godz. 14.30-15.40

Moderator: dr hab. Grażyna Jurkowlaniec, Uniwersytet Warszawski (Polska)

7. „Bardzo wytworne i miłe miejsce”: dwór książęcy w Brukseli w czasach arcyksięcia Alberta i arcyksiężnej Izabeli (1598–1621)

dr Dries Raeymaekers, Radboud Universiteit Nijmegen (Belgia–Niderlandy)

8. Pałac Schönbrunn na tle innych rezydencji Habsburgów

prof. Karl Vocelka, Universität Wien (Austria)

Dyskusja

godz. 19.00-20.30 – koncert w Sali Senatorskiej

Wykonawcy: Sinfonia Concertante oraz Bogdan Śnieżawski (skrzypce), Krzysztof Malicki (flet), Jerzy Maciejewski (fortepian). W programie utwory kompozytorów polskich, reprezentujących różne epoki i style.

Dzień drugi: 10 kwietnia

SESJA 4

Modele europejskiej rezydencji państwowej w epoce nowożytnej (XV-XIX w.)

godz. 9.00-10.30

Moderator: prof. Tomasz Torbus, Uniwersytet Gdański (Polska)

1. Kreml Moskiewski: rezydencja, twierdza czy przykład „Zakazanego Miasta” wschodniego imperium?

prof. Aleksander Ławrentiew, Vysšaâ Škola Ekonomiki (Rosja)

2. Zamek Królewski w Budzie – symbol węgierskiej tożsamości narodowej

prof. György Kelényi, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Węgry)

3. Budując imperium: pałac królewski w Szwecji

dr Fabian Persson, Linnéuniversitetet (Szwecja)

Dyskusja

godz. 10.30-11.00 – przerwa

SESJA 5

Rezydencje i centra państwowe Rzeczypospolitej. Od średniowiecza po nowożytność

godz. 11.00-12.50

Moderator: prof. Urszula Augustyniak, Uniwersytet Warszawski (Polska)

4. Przemiany królewskiej rezydencji na Wawelu na przełomie średniowiecza i nowożytności

prof. Stanisław Mossakowski, Polska Akademia Nauk (Polska)

5. Rezydencje monarsze w stołecznym Wilnie oraz w innych miastach Wielkiego Księstwa Litewskiego

dr Vydas Dolinskas, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai (Litwa)

6. Centra parlamentarne i samorządowe Polski i Litwy

prof. Jolanta Choińska-Mika, Uniwersytet Warszawski (Polska)

7. Warszawski gród i zamek: architektura i archeologia

Agnieszka Bocheńska, Zamek Królewski w Warszawie (Polska)

Dyskusja

godz. 12.50-14.20 – przerwa

SESJA 6

Rezydencje i centra państwowe Rzeczypospolitej. Od średniowiecza po nowożytność

godz. 14.20-16.10

Moderator: prof. Wojciech Tygielski, Uniwersytet Warszawski (Polska)

8. Nowe państwo, nowe centrum, nowa architektura. Problemy awansu Warszawy i Zamku w XVI i XVII w.

Marek Wrede, Zamek Królewski w Warszawie (Polska)

9. Prestiż elekcyjnej monarchii czy dynastii Wazów? Warszawski kompleks rezydencjonalny (Zamek, Ujazdów, Villa Regia, Nieporęt)

prof. Juliusz A. Chrościcki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (Polska)

10. Interdyscyplinarne badania dna Wisły i ich znaczenie dla odtworzenia wyglądu warszawskich rezydencji monarszych z okresu panowania dynastii Wazów

dr Hubert Kowalski, Uniwersytet Warszawski (Polska)

11. Rezydencja wilanowska – Monumentum Sobiescianum

Konrad Pyzel, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (Polska)

Dyskusja

Dzień trzeci: 11 kwietnia

SESJA 7

Aspiracje, splendor i przyjemność – o rezydencjach inaczej

godz. 9.00-11.00

Moderator: prof. Zbigniew Bania, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

1. Pałac królewski Jana III Sobieskiego w Kukizowie: próba rekonstrukcji urbanistyczno-krajobrazowej

prof. Mykola Bevz, Nacionalnyj Universitet Lvivska Politehnika (Ukraina)

2. Pałac Snów: Lunéville i królewskie aspiracje książąt Lotaryngii od Leopolda do Stanisława Leszczyńskiego

dr Jonathan Spangler, Manchester Metropolitan University, Society for Court Studies – UK Committee (Wielka Brytania)

3. Pałac Łazienkowski i republika marzeń Stanisława Augusta

dr Emilia Olechnowicz, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie (Polska)

4. Zamek myśliwski – formowanie się nowego typu rezydencji monarszej. Geneza – specyfika – odmienności

prof. Tadeusz J. Żuchowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polska)

Dyskusja

godz. 11.00-11.30 – przerwa

SESJA 8

Rezydencje królewskie XIX-XXI w. – zmiany funkcji

godz. 11.30-13.00

Moderator: prof. Marcin Kula, Uniwersytet Warszawski (Polska)

5. Między Zamkiem, Belwederem a Pałacem Namiestnikowskim. Władza i reprezentacja. Dziewiętnastowieczny casus braku państwowości

prof. Małgorzata Karpińska, Uniwersytet Warszawski (Polska)

6. Między muzeum a rezydencją. Zamek Królewski w II Rzeczypospolitej

prof. Waldemar Baraniewski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie (Polska)

7. Zamek Królewski w Warszawie: zniszczenie i odbudowa

dr hab. Piotr Majewski, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (Polska)

Dyskusja

godz. 13.00-14.30 – przerwa

PANEL DYSKUSYJNY

godz. 14.30-16.15

Moderator: dr Monika Małkowska, krytyk sztuki (Polska)

8. Panel dyskusyjny na temat współczesnych funkcji historycznych centrów władzy z udziałem dyrektorów muzeów rezydencji

Zamknięcie konferencji: dr Przemysław Mrozowski, dyrektor ds. Naukowych, Edukacyjnych, Muzealnych i Zbiorów, Zamek Królewski w Warszawie

9. Podsumowanie obrad i sformułowanie rekomendacji badawczych na kolejne sesje naukowe w ramach Projektu Rezydencje Europy (PRE)

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Zgłoszenie uczestnictwa poprzez rejestrację pod adresem: http://residencesofeurope.pl/registration.

Program koncertu

Konferencja PRE

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.