Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: I wojna światowa — prakatastrofa XX wieku

I wojna światowa — prakatastrofa XX wieku

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

Czy odpowiedzialność za wybuch I wojny światowej ponoszą tylko Niemcy? Co na ten temat sądzą dziś historycy? I czy niemieccy historycy podzielają powszechne sądy? — o tym między innymi będzie się można dowiedzieć z wykładu pana prof. Horsta Möllera pt. I wojna światowa — prakatastrofa XX wieku.

Wykład prof. Möllera, który odbędzie się 12 maja 2014 r. o godz. 18.00 w sali Klubu Uniwersyteckiego w Gmachu Głównym UWr, zapoczątkuje cykl debat społecznych Europa una. Polska i świat wobec wyzwań krótkiego stulecia. Perspektywa XXI wieku, którego współorganizatorem jest Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego i Fundacja Konrada Adenauera w Polsce.

Cykl został przygotowany we współpracy z Academia Europaea Knowledge Hub, Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu i Instytutem Politologii UWr.

Horst Möller — urodzony we Wrocławiu emerytowany profesor Uniwersytetu Monachijskiego i długoletni dyrektor monachijsko-berlińskiego Instytutu Historii Współczesnej. W swej pracy naukowej zajmował się zarówno historią Prus, jak i Republiki Weimarskiej, a także historią Francji i Europy doby międzywojnia. Z jego inicjatywy ukazała się m.in. krytyczna edycja dzienników Józefa Goebbelsa.

W swym wrocławskim wykładzie prof. Möller skupi się jednak na I wojnie światowej. Co odróżnia I wojnę światową od wszystkich wcześniejszych wojen? Jakie miała wewnątrzpolityczne konsekwencje dla państw europejskich, a jakie dla stosunków międzynarodowych w latach 20. i 30.? Jakie znaczenie ma I wojna światowa dla periodyzacji historii XX wieku? — to tylko niektóre pytania, na które prof. Horst Möller spróbuje odpowiedzieć w swojej prelekcji.

Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne! Serdecznie zapraszamy!

12 maja 2014 roku, godz. 18:00, Klub Uniwersytecki, Plac Uniwersytecki 1, Wrocław.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.