Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Wrocławskie bractwa strzeleckie. Historia, pamiątki, precjoza

Wrocławskie bractwa strzeleckie. Historia, pamiątki, precjoza

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

plac Powstańców Warszawy 5

Wrocławskie bractwa strzeleckie. Historia, pamiątki, precjoza

21 listopada30 grudnia 2022 roku

Prezentacja plenerowa przed Gmachem Głównym

Jednemu z najciekawszych i najcenniejszych zespołów zabytków, jaki przechowywany był do II wojny światowej we wrocławskich zbiorach muzealnych, poświęcony jest projekt badawczy realizowany przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Jego celem jest kompleksowe opracowanie kolekcji złotniczej należącej do dawnych bractw strzeleckich, zarówno obiektów zachowanych, jak i zaginionych, oraz odtworzenie pełnego obrazu tego niezwykłego i ważnego dla Wrocławia zbioru.

Znawcy złotnictwa już pod koniec XIX w. byli zgodni co do tego, iż we wrocławskim muzeum znajduje się jeden z najcenniejszych zachowanych skarbów złotniczych – precjoza historycznej kolekcji bractw strzeleckich pochodzące z okresu renesansu, manieryzmu i baroku.

Wśród nich znajdowały się wyroby charakterystyczne dla tego typu konfraterni – brackie insygnia, szyldy, ryngrafy, łańcuchy, klejnoty strzeleckie i korona królewska – mówi pan dr hab. Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. – Szczególną jednak wartość miały dary złotnicze, jakie wrocławskie bractwa strzeleckie otrzymały zwłaszcza w XVI–XVIII w. Były wśród nich m.in. puchary z przykrywką w kształcie szyszki jodłowej lub muszli, kubki nowożeńców, czy też wyrafinowane naczynia na wino o kształtach ręcznej latarni, wiatraka bądź mnicha trzymającego bukłak i śpiewnik. To dzięki nim ta kolekcja była tak cenna.

Zawieruchy ostatniej wojny nie ominęły także tego imponującego zbioru, z którego we Wrocławiu do dziś nie zachowało się prawie nic. Dzieła te – w liczbie przekraczającej 50 sztuk – najpierw zostały przeniesione do wojennych składnic muzealnych usytuowanych poza Wrocławiem, następnie zostały rozgrabione i w większości uznawane są obecnie za zaginione czy wręcz utracone. Nieliczne uchowały się w polskich i niemieckich zbiorach muzealnych.

Prezentacja jest próbą przypomnienia tej kolekcji, jak też rodzajem swoistej demonstracji – wyjaśnia Piotr Oszczanowski. – Tego, iż w dalszym ciągu czynimy wszelkie możliwe starania, aby ustalić obecne miejsce przechowywania tych arcydzieł dawnego rzemiosła złotniczego, przywrócić je świadomości wrocławian, a jednocześnie dać dowód hojności, smaku, ambicji tych wszystkich, którzy obdarowywali wrocławskie bractwa strzeleckie kosztownymi wyrobami złotniczymi. Bo one kreowały tożsamość wrocławian, wzbudzały w nich dumę i poczucie swoistej misji i powinności.

Prezentacja plenerowa pokazuje historię wrocławskich bractw strzeleckich i przypomina zaginioną kolekcję złotniczą. Autorami tekstów są panowie Robert Heś, Piotr Oszczanowski i Jacek Witecki.

W przyszłym roku w ramach projektu Muzeum zaplanowało następujące działania:

– organizację w Skarbcu wystawy czasowej Wrocławskie bractwa strzeleckie (24 stycznia – 7 maja 2023 r.),

– wydanie publikacji Wyroby złotnicze, jubilerskie i inne zabytkowe pamiątki wrocławskich bractw strzeleckich. Studium strat wojennych.

Zadanie „Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich w dawnych zbiorach muzealnych – studium strat wojennych” dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.