Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Sesja podsumowująca cykl „Wrocławskie Przedmieścia”

Sesja podsumowująca cykl „Wrocławskie Przedmieścia”

Muzeum Miejskie Wrocławia

Program sesji podsumowującej
cykl „Wrocławskie Przedmieścia”

Sala Wójtowska, Ratusz

Rynek-Ratusz, Wrocław

20 stycznia 2017 roku

godz. 10.00-10.15 – wstęp, promocja wydawnictwa Centrum staromiejskie we Wrocławiu

godz. 10.15-10.45 – pan Rafał Eysymontt, Z lotu ptaka i przez lupę – prezentacja wrocławskich przedmieść w ramach sesji organizowanych przez Muzeum Miejskie Wrocławia – próba podsumowania

godz. 10.15-10.45 – pan Roman Stelmach, Archiwalia do dziejów przedmieść wrocławskich w Archiwum Państwowym we Wrocławiu

godz. 11.15-11.45 – pan Dariusz Przybytek, Rozwój przestrzenny Wrocławia na dawnych mapach i planach (XVI-XX w.) ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

godz. 11.45-12.15 – pan Jerzy Maroń, Wojskowość Wrocławia w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych

godz. 12.15-12.30 – dyskusja

godz. 12.30-13.00 – przerwa kawowa

godz. 13.00-13.30 – pani Halina Okólska, Wrocławski samorząd w XIX i I połowie XX w.

godz. 13.30-14.00 – pan Bartosz Kruk, Wpływ kolei na rozwój Wrocławia od połowy XIX w.

godz. 14.00-14.30 – pani Joanna Nowosielska-Sobel, „Wrocław jest miastem filistrów”. Rozważania o śląskiej metropolii lat 20. XX w.

godz. 14.30-15.00 – pan Rościsław Żerelik, Herb Wrocławia w przestrzeni miejskiej – XIX-XXI w.

godz. 15.00-15.30 – pan Jakub Tyszkiewicz, „Odzysk cegły”, czyli rozbiórka Wrocławia w okresie stalinowskim

godz. 15.30-16.00 – pan Grzegorz Strauchold, pani Agata Gabiś, Od „kupy gruzów” do metropolii. Wrocław po II wojnie światowej

21 stycznia 2017 roku

godz. 10.00-10.30 – pan Leszek Ziątkowski, Wrocław – metropolia nad Odrą. Rola Żydów w kreowaniu Wrocławia na regionalną metropolię w XIX I XX w.

godz. 10.30-11.00 – pani Joanna Subel, Wrocław miastem muzyki

godz. 11.00-11.30 – pan Tomasz Głowiński, Wrocław w czasie II wojny światowej

godz. 11.30-12.05 – pan Jędrzej Chumiński, Kresowiacy we Wrocławiu – analiza społeczno-demograficzna mieszkańców miasta

godz. 12.00-12.30 – pan Włodzimierz Suleja, Wrocławska Solidarność 1980-1989

godz. 12.30-13.00 – pan Marek Burak, Wyższe szkolnictwo techniczne we Wrocławiu w latach 1902-2016

godz. 13.00 – dyskusja i przerwa kawowa

Przedmieścia Wrocławia

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.