Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Sesja podsumowująca cykl „Wrocławskie Przedmieścia”

Sesja podsumowująca cykl „Wrocławskie Przedmieścia”

Muzeum Miejskie Wrocławia

Program sesji podsumowującej
cykl „Wrocławskie Przedmieścia”

Sala Wójtowska, Ratusz

Rynek 1, Wrocław

20 stycznia 2017 roku

godz. 10.00-10.15 – wstęp, promocja wydawnictwa Centrum staromiejskie we Wrocławiu

godz. 10.15-10.45 – pan Rafał Eysymontt, Z lotu ptaka i przez lupę – prezentacja wrocławskich przedmieść w ramach sesji organizowanych przez Muzeum Miejskie Wrocławia – próba podsumowania

godz. 10.15-10.45 – pan Roman Stelmach, Archiwalia do dziejów przedmieść wrocławskich w Archiwum Państwowym we Wrocławiu

godz. 11.15-11.45 – pan Dariusz Przybytek, Rozwój przestrzenny Wrocławia na dawnych mapach i planach (XVI-XX w.) ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu

godz. 11.45-12.15 – pan Jerzy Maroń, Wojskowość Wrocławia w średniowieczu i czasach wczesnonowożytnych

godz. 12.15-12.30 – dyskusja

godz. 12.30-13.00 – przerwa kawowa

godz. 13.00-13.30 – pani Halina Okólska, Wrocławski samorząd w XIX i I połowie XX w.

godz. 13.30-14.00 – pan Bartosz Kruk, Wpływ kolei na rozwój Wrocławia od połowy XIX w.

godz. 14.00-14.30 – pani Joanna Nowosielska-Sobel, „Wrocław jest miastem filistrów”. Rozważania o śląskiej metropolii lat 20. XX w.

godz. 14.30-15.00 – pan Rościsław Żerelik, Herb Wrocławia w przestrzeni miejskiej – XIX-XXI w.

godz. 15.00-15.30 – pan Jakub Tyszkiewicz, „Odzysk cegły”, czyli rozbiórka Wrocławia w okresie stalinowskim

godz. 15.30-16.00 – pan Grzegorz Strauchold, pani Agata Gabiś, Od „kupy gruzów” do metropolii. Wrocław po II wojnie światowej

21 stycznia 2017 roku

godz. 10.00-10.30 – pan Leszek Ziątkowski, Wrocław – metropolia nad Odrą. Rola Żydów w kreowaniu Wrocławia na regionalną metropolię w XIX I XX w.

godz. 10.30-11.00 – pani Joanna Subel, Wrocław miastem muzyki

godz. 11.00-11.30 – pan Tomasz Głowiński, Wrocław w czasie II wojny światowej

godz. 11.30-12.05 – pan Jędrzej Chumiński, Kresowiacy we Wrocławiu – analiza społeczno-demograficzna mieszkańców miasta

godz. 12.00-12.30 – pan Włodzimierz Suleja, Wrocławska Solidarność 1980-1989

godz. 12.30-13.00 – pan Marek Burak, Wyższe szkolnictwo techniczne we Wrocławiu w latach 1902-2016

godz. 13.00 – dyskusja i przerwa kawowa

Przedmieścia Wrocławia

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2018 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.