Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Wykład JKW xięcia Haakona

Wykład JKW xięcia Haakona

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski, Komisja Europejska oraz Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) zapraszają na wykład następcy tronu Norwegii, JKW xięcia Haakona na temat wyzwań dla rozwoju pt.

Rozwój i godność ludzka

8 grudnia 2011 r., godz. 10:00

Miejsce: Uniwersytet Warszawski, Sala Senatu, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Wykład jest częścią „Wykładów Kapuścińskiego”, wspólnego przedsięwzięcia Komisji Europejskiej oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP).

Bezpośrednio po wykładzie odbędzie się briefing z udziałem Jego Królewskiej Wysokości dla dziennikarzy. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie angielsko-polskie.

Potwierdzenie uczestnictwa w wykładzie: potwierdzenia@uw.edu.pl (do 5 grudnia 2011). Liczba miejsc ograniczona.

JKW xiążę Haakon został mianowany Ambasadorem Dobrej Woli UNDP w 2003 roku. Jest zaangażowany w upowszechnianie wiedzy o pomocy rozwojowej oraz poprawę skuteczności tej pomocy. W ramach swojej funkcji Ambasadora wizytował „projekty rozwojowe” m. in. w Mongolii, Sierra Leone, Gwatemali i Nepalu. Podczas wykładu w Warszawie JKW xiążę Haakon odpowie na pytanie, w jaki sposób każdy może włączyć się w ochronę godności ludzkiej i walkę z biedą na świecie. Na podstawie swoich wizyt w krajach rozwijających się przedstawi wnioski na temat działań niezbędnych dla realizacji Milenijnych Celów Rozwoju – zobowiązań wszystkich państw członkowskich ONZ do znaczącej poprawy jakości życia w krajach rozwijających się.

Wykład Jego Królewskiej Wysokości zapowiada Europejskie Dni Rozwoju, które odbędą się w Warszawie 15-16 grudnia 2011 r. z hasłem przewodnim „Rozwój i Demokracja”.

Więcej informacyj: www.undp.org.pl

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Wizyta Jego Królewskiej Wysokości jest oczywiście zaszczytem dla Polaków. Nie można jednak nie dostrzegać jej lewicowego kontextu, gdy nawet najszlachetniejsze zamiary niesienia pomocy ubogim łączone są z demokratyczną ideologią. A przecież jest jedna niezmienna reguła — Prawica produkuje, lewica marnuje. Wykładu zapewne warto będzie wysłuchać, ale jego recepcja musi być krytyczna, oczyszczona ze złudzeń i utopii.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.