Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Łódź: „Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961” — spotkanie autorskie

„Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961” — spotkanie autorskie

Instytut Pamięci Narodowej – Oddział w Łodzi

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi serdecznie zaprasza 22 lutego 2018 roku o godz. 17.00 do sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Piłsudskiego w Łodzi (ul. Gdańska 100/102) na prezentację publikacji pana dr. Witolda Bagieńskiego (Archiwum IPN) pt. Wywiad cywilny Polski Ludowej w latach 1945-1961.

Wywiad cywilny stanowił integralną część organów bezpieczeństwa Polski Ludowej i miał ściśle wytyczone pole działania. Głównym zadaniem jednostek Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa działających w kraju było kontrolowanie społeczeństwa i zwalczanie wroga wewnętrznego, czyli przeciwników władz komunistycznych. Rola wywiadu polegała na walce z wrogami zewnętrznymi i obserwowaniu sytuacji w środowiskach, które mogły podejmować próby wspierania krajowych przeciwników systemu. Jednostka ta realizowała też zadania, które służyły zmniejszeniu zapóźnienia gospodarczego względem krajów zachodnich. Priorytety te wynikały z oczekiwań decydentów partyjnych i były ściśle związane z polityką zagraniczną PRL. Z reguły tam, gdzie kończyło się pole działania dyplomacji i oficjalnych agend państwa, zaczynało się pole działania służby wywiadowczej. Niekiedy obszary dyplomacji i szpiegostwa silnie się ze sobą wiązały lub przenikały się wzajemnie.

W publikacji przedstawionych zostało pierwszych 15 lat dziejów wywiadu cywilnego Polski Ludowej: ewolucja jego struktury organizacyjnej, celów i obszarów działania, metody pracy, a także funkcjonariusze i ich agenci. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie dotyczące jednej z najważniejszych jednostek operacyjnych centrali bezpieki.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.