Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Kraków: Z Gniezna do Krakowa. 700. rocznica koronacji Władysława Łokietka

Z Gniezna do Krakowa. 700. rocznica koronacji Władysława Łokietka

Zamek Królewski na Wawelu

Z Gniezna do Krakowa. 700. rocznica koronacji Władysława Łokietka w perspektywie badań historycznych (z ekskursem genetycznym)

Centrum Wystawowo-Konferencyjne, Wawel 9

Program:

godz. 9.00 – otwarcie konferencji

godz. 9.30 – pan prof. Wojciech Drelicharz (Instytut Historii UJ): Historiograficzne inicjatywy związane z odnowieniem Królestwa Polskiego

godz. 9.55 – pan prof. Andrzej Marzec (Instytut Historii UJ): Królestwo Polskie 1295–1320 między ideą a rzeczywistością

godz. 10.20 – pan prof. Tomasz Jasiński (Wydział Historii UAM): Gospodarcze aspekty zjednoczenia państwa polskiego na początku XIV wieku

godz. 10.55 – dyskusja

godz. 11.20 – przerwa na kawę

godz. 11.35 – pan prof. Marek D. Kowalski (Instytut Historii PAN): Reformy papiestwa i jego kontakty z państwem i Kościołem polskim w początkach okresu awiniońskiego

godz. 12.00 – pan prof. Krzysztof Ożóg (Instytut Historii UJ): „Litterati” w otoczeniu Łokietka około 1320 r.

godz. 12.25 – pan prof. Marcin Starzyński (Instytut Historii UJ): „Theutonici vel amici”. O mieszczańskim zapleczu Władysława Łokietka w Małopolsce

godz. 12.50 – pan prof. Stanisław A. Sroka (Instytut Historii UJ): Królewskie małżeństwo Elżbiety Łokietkówny z Karolem Robertem i kariery Polaków na Węgrzech w XIV wieku

godz. 13.15 – dyskusja

godz. 14.00 – przerwa na obiad

godz. 15.30 – pan dr Piotr Pajor (Instytut Sztuki i Kultury UP JPII): Popioły i fundamenty. Jak katedra krakowska mogła wyglądać 20 stycznia roku 1320?

godz. 15.55 – pan prof. Marek Walczak (Instytut Historii Sztuki UJ): Nagrobek Władysława Łokietka – nowe spostrzeżenia

godz. 16.20 – pan dr Miłosz Sosnowski (Wydział Historii UAM): Inskrypcje „Szczerbca” i ich analogie

godz. 16.45 – dyskusja

godz. 17.10 – przerwa na kawę

godz. 17.25 – pan mgr Ireneusz Stolarek (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN): Historia biologiczna populacji żyjących na obszarze współczesnej Polski

godz. 17.50 – pan prof. Marek Figlerowicz (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN): W poszukiwaniu genetycznego rodowodu Piastów

godz. 18.15 – dyskusja

godz. 18.30 – podsumowanie obrad

godz. 19.15 – kolacja

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.