Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Wrocław: Żegnaj DDR!

Żegnaj DDR!

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta

Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku Wolności 

film w reżyserii Krzysztofa Czajki

13 listopada 2014 r., godz. 17.00

Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Strażnicza 1-3, sala 13.

Serdecznie zapraszamy na dyskusję z udziałem: p. Anny Marii Franke (Muzeum Śląskie w Görlitz), p. prof. Andrzeja Gwoździa (Uniwersytet Śląski), p. prof. Krzysztofa Ruchniewicza (Centrum im. W. Brandta UWr), p. prof. Marka Zybury (Centrum im. W. Brandta UWr), p. dra Roberta Żurka (IPN)

Okazją do spotkania jest dwudziestopięciolecie upadku muru berlińskiego. W dyskusji poruszone zostaną konteksty historyczne, współczesny wymiar pamięci o wydarzeniach z przeszłości, jak również charakter stosunków polsko-niemieckich. Podczas spotkania zaprezentowana zostanie także najnowsza książka z serii „Niemcy – Media – Kultura”, wydawanej pod patronatem Centrum, pt. Spektakl – granica – ekran. Mur berliński w filmie niemieckim p. dr Marty Brzezińskiej. Film p. Krzysztofa Czajki z 2009 r. stanowi załącznik do tej publikacji.

Żegnaj DDR! Przez Warszawę ku Wolności dotyczy mało znanego epizodu z 1989 roku, kiedy 100 tysięcy obywateli NRD – wobec zamkniętej granicy NRD-RFN – podjęło próbę ucieczki na Zachód przez Polskę, Węgry i Czechosłowację. Sześć tysięcy z nich próbowało przedostać się do RFN przez ambasadę w Warszawie. Bohaterami filmu są Thorsten Reinhold, małżeństwa Ute i Udo Finke, Piotr i Heidi Reichmuth, którym ucieczka się powiodła, a także Tomasz Przybylski, który – zamiast przedostać się na Zachód – trafił do więzienia Stasi. Autorzy filmu spotkali się z nimi po latach, by porozmawiać o motywach ich decyzji oraz szczegółach ucieczki. Istotne miejsce w filmie zajmują Polacy, którzy bezinteresownie pomogli obywatelom NRD.

Współorganizatorem spotkania jest Oddział Wrocławski Instytutu Pamięci Narodowej.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.