Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Konferencje i prelekcje » Warszawa: Zima z Galerią Sztuki Średniowiecznej

Zima z Galerią Sztuki Średniowiecznej

Muzeum Narodowe w Warszawie

Zima z Galerią Sztuki Średniowiecznej MNW
– program wydarzeń towarzyszących i edukacyjnych

Muzeum Narodowe, Aleje Jerozolimskie 3

grudzień 2013 – luty 2014 roku

Muzeum Narodowe w Warszawie przygotowało bogaty program wydarzeń towarzyszących otwarciu Galerii Sztuki Średniowiecznej po jej całkowitej rearanżacji, skierowany – podobnie jak dotychczasowe oferty edukacyjne instytucji – do szerokiego grona odbiorców. Wśród propozycji znalazły się koncerty muzyki dawnej, wykłady sobotnie, a także cykl czwartkowych spotkań „Średniowiecze o zmroku” i familijne „Średniowieczne Soboty”.

Wykłady wprowadzające, wygłaszane w soboty przez historyków sztuki, zapoznają odwiedzających z burzliwymi dziejami zabytków jednej z najważniejszych kolekcji tego typu w Europie oraz z historią przeobrażeń nowo udostępnionej przestrzeni ekspozycyjnej. Czwartkowe wieczorne spotkania zatytułowane „Średniowiecze po zmroku” będą doskonałą okazją do spojrzenia na prezentowane dzieła z wielu perspektyw. Goście biorący udział w wydarzeniach z tego cyklu będą mieli okazję poznać modowe hity wieków średnich, wkroczyć w gorączkę przedświątecznych przygotowań w otoczeniu bożonarodzeniowych przedstawień z epoki, odczytać sekretny szyfr czytelnej setki lat temu symboliki. Zajrzą również do mieszczańskich kamienic i rycerskich zamków, przyjrzą się fascynującym biografiom męczenników, ascetów i władców, zapoznają się z tajnikami konserwacji rzeźb i obrazów – wszystko to w towarzystwie wybitnych specjalistów.

Ważny punkt programu stanowi cykl koncertów muzyki dawnej, a także familijne średniowieczne soboty, czyli zebrane pod różnymi hasłami – od „Muzyki anielskiej” po „Przygodę rycerską” – wykłady, pokazy i warsztaty. Na nauczycieli czekają warsztaty „Średniowiecze – brutalne, banalne czy mistyczne?” rozwijające umiejętności opisu, analizy i interpretacji dzieł sztuki średniowiecznej; dla grup przedszkolnych i szkolnych MNW organizuje specjalne lekcje muzealne. Przygotowana została również oferta dostosowana do potrzeb gości z dysfunkcjami wzroku i słuchu. Szczegółowy program wydarzeń (do końca maja 2014 roku) znajduje się na stronie internetowej Muzeum w zakładce Edukacja: www.mnw.art.pl.

Program wydarzeń:

Wykłady sobotnie

21 grudnia, 11 stycznia, 15 lutego, 15 marca, 26 kwietnia i 17 maja, godz. 12.00

Piękno i blask. Galeria Sztuki Średniowiecznej Muzeum Narodowego w Warszawie

Wykład przybliżający historię zbiorów Sztuki Średniowiecznej MNW, jednej z najważniejszych tego typu kolekcji w Europie. Poznamy burzliwe dzieje zabytków oraz zmieniające się z biegiem lat oblicza Galerii.

Urszula Król (11 stycznia 2014, 15 marca 2014, 17 maja 2014) / dr Paweł Freus (21 grudnia 2013, 15 lutego 2014, 26 kwietnia 2014)

Kino Muz / wstęp wolny / ok. 50 minut

Wykład 11 stycznia tłumaczony na polski język migowy (PJM).

Koncert muzyki średniowiecznej

niedziele, godz. 18.00

hol główny / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 60 minut

9 lutego 2014 r.

Wyśpiewać duszę, wyśpiewać niebo

Ewelina Siedlecka-Kosińska – sopran

Dagmara Barna – sopran

Marcin Liweń – kontratenor

Agnieszka Obst-Chwała – fidel, kierownictwo artystyczne

oraz Magdalena Tejchma, Mirosław Feldgebel

Repertuar prezentowany przez zespół Sabionetta został wybrany głównie ze względu na jego przekaz słowny. Teksty odzwierciedlają walkę duszy z ciałem, pragnienie wiecznego spokoju w niebie, relację między niebem a ziemią pokazaną z obydwu stron. Podczas koncertu zostaną zaprezentowane utwory wielogłosowe z czternastowiecznego Codex Las Huelgas, motety z Ms. La Clayette oraz pieśni i motety Piotra z Grudziądza.

Średniowiecze o zmroku

czwartki, godz. 19.30

Kielichy, rzeźby i ołtarze mogą opowiadać najróżniejsze historie. Zależy tylko, kto na nie patrzy. Cykl wieczornych spotkań w Galerii Sztuki Średniowiecznej jest doskonałą okazją do spojrzenia na prezentowane zabytki z wielu perspektyw. W świat średniowiecza wprowadzą nas przedstawiciele różnych dziedzin – historii sztuki, konserwacji, estetyki, kostiumologii i historii wojskowości.

zbiórka w holu głównym / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / liczba miejsc ograniczona / ok. 45 minut

19 grudnia

Ikonografia Bożego Narodzenia – Przemysław Głowacki

Zabytki sztuki średniowiecznej miały za zadanie ilustrować historię zbawienia. W jaki sposób ludzie tej odległej epoki widzieli wydarzenia związane z narodzinami Chrystusa? Jakie znaczenie przypisywali poszczególnym scenom? Jaka kryje się w nich symbolika?

Przemysław Głowacki – historyk sztuki, edukator muzealny, nauczyciel. Współpracuje m.in. ze Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej, Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, Centrum Promocji Kultury Praga Południe. Prowadzi blog www.artdone.pl.

2 stycznia

Piękności w czepcach i podwikach – moda i uroda w wiekach średnich – Magdalena Bialic

Zapraszamy do wspólnego poszukiwania modnych strojów i akcesoriów: szub, kaletek, fantazyjnych czepców ukazanych na dziełach średniowiecznych mistrzów. Nasza wędrówka będzie okazją do poznania średniowiecznego ideału urody oraz dowiedzenia się, kto i jak w dawnych wiekach szył ubrania, z jakich materiałów je wykonywano, jak je farbowano i jakie kolory były modne.

Dr Magdalena Bialic – kostiumolog, historyk sztuki, wykładowca, przewodnik. Jej zainteresowania badawcze obejmują historię mody (ze szczególnym uwzględnieniem osiemnastowiecznych strojów angielskich oraz ubiorów o charakterze sportowym i rekreacyjnym), sztukę XVIII i XIX wieku oraz historię portretu.

9 stycznia

Śladami Schongauera i Dürera. Graficzne inspiracje sztuki przełomu XV i XVI wieku – Joanna Sikorska

Co najmniej od lat 70. XV wieku malarze, iluminatorzy, snycerze i złotnicy czerpali wzory z grafiki, będącej wówczas stosunkowo młodą dyscypliną artystyczną. Ryciny były zarówno pomocą w rutynowej pracy rzemieślnika, jak i przedmiotem fascynacji i admiracji. Po jakie zatem wzory sięgano i w jaki sposób je wykorzystywano?

Dr Joanna Sikorska – kurator Gabinetu Rycin i Rysunków MNW. Zajmuje się grafiką włoską i niemiecką XV-XVIII wieku, a także relacjami grafiki z innymi dziedzinami sztuki.

16 stycznia

Rzeźby i obrazy a architektura gotycka – Jakub Adamski

W jaki sposób wiedza o średniowiecznych kościołach może być przydatna w poznawaniu gotyckich rzeźb i obrazów? Co dzieła średniowiecznych sztuk plastycznych mogą powiedzieć historykowi architektury gotyckiej? Jak nastawy ołtarzowe i figury kultowe funkcjonowały w przestrzeni katedry czy fary miejskiej? Czy dekoracja retabulów podążała za modą architektoniczną? Na te pytania spróbujemy odpowiedzieć analizując dzieła z Galerii Sztuki Średniowiecznej pod kątem historii architektury.

Dr Jakub Adamski – adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UW. Zajmuje się historią architektury średniowiecznej, zwłaszcza gotyckiej.

23 stycznia

Średniowieczne obrazy i rzeźby okiem konserwatora – Agnieszka Czubak

Jak są zbudowane dzieła prezentowane w Galerii? Co mogą nam powiedzieć o sobie i jak możemy z nich odczytywać ich dzieje?

Agnieszka Czubak – konserwator muzealny, kieruje Pracownią Konserwacji Rzeźby i Malarstwa na Drewnie, która dba o stan zachowania średniowiecznych zbiorów MNW.

30 stycznia

Jak patrzeć na sztukę średniowieczną? – Piotr Skubiszewski

Spotkanie z wybitnym badaczem sztuki średniowiecznej.

Prof. dr hab. Piotr Skubiszewski – historyk sztuki, emerytowany profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Université de Poitiers, członek rzeczywisty PAN i Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres, doktor honoris causa KUL i Université de Poitiers.

6 lutego

Modlitwa w obrazie – Antoni Ziemba

W późnośredniowiecznych kościołach obok nastaw ołtarzowych pojawiały się dzieła, których celem było pomaganie wiernych w indywidualnej modlitwie. Należy do nich Korona Marii – największy obraz tablicowy w Galerii Sztuki Średniowiecznej. Z myślą o kim został stworzony? Jak był wykorzystywany w praktykach modlitewnych? I jakie były związki między pobożnością a obrazami?

Prof. dr hab. Antoni Ziemba – kurator Zbiorów Dawnej Sztuki Europejskiej w MNW, autor koncepcji rearanżacji Galerii Sztuki Średniowiecznej, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki UW.

13 lutego

Uzbrojenie w sztuce gotyku – fakty i mity – Tomasz Mleczek

Spotkanie będzie okazją do obejrzenia fragmentów uzbrojenia zaczepnego i ochronnego oraz porównania go ze źródłami ikonograficznymi. Zobaczymy, na ile przedstawienia z okresu pełnego i późnego średniowiecza mogą być wiarygodnym źródłem informacji dla historyków. Zastanowimy się, co mogło wpływać na deformację uzbrojenia przez artystów.

Dr Tomasz Mleczek – historyk wojskowości i bronioznawstwa, pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie, opiekun zbiorów Gabinetu Genealogiczno-Heraldycznego ZKW, czynny rekonstruktor.

20 lutego

Ołtarz Jerozolimski – Kamil Kopania

Poznamy jedno z najciekawszych dzieł późnego średniowiecza związanych z Gdańskiem. Omówiony zostanie m.in. wyjątkowy program ikonograficzny nastawy ołtarzowej oraz kwestia jej autorstwa. Szczególną uwagę zwrócimy na sposób odczytywania kolejnych scen na kwaterach Ołtarza Jerozolimskiego, charakteryzującego się rzadko stosowanym typem narracji.

Dr Kamil Kopania – adiunkt w Instytucie Historii Sztuki UW. Zajmuje się związkami sztuk plastycznych z teatrem, ceremoniami liturgicznymi o charakterze parateatralnym, funkcją i odbiorem dzieł sztuki w średniowieczu.

27 lutego

Czemu służył Poliptyk Grudziądzki? – Zofia Herman

Spotkanie poświęcone nastawie ołtarzowej z kaplicy zamku krzyżackiego w Grudziądzu. Zastanowimy się nad kultowym i politycznym znaczeniem ikonografii dzieła, skupiającej się na ukazaniu chwały Marii, patronki zakonu krzyżackiego. Porozmawiamy też o historii poliptyku, który po dekonstrukcji i rozcięciu skrzydeł został ponownie scalony w Malborku na początku XX w.

Zofia Herman – adiunkt w Zbiorach Sztuki Średniowiecznej MNW, pracowała przy wystawie „Od van Eycka do Dürera” w Groeningemuseum w Brugii (2010) oraz w zespole kuratorskim Andy Rottenberg przy wystawie „Obok. Polska – Niemcy. 1000 lat historii w sztuce” (2011) w Martin-Gropius-Bau w Berlinie.

Średniowieczne soboty

W programie: wykład, animacje plastyczne dla dzieci, warsztaty familijne, średniowieczne pokazy, spotkanie w Galerii dla dorosłych.

21 grudnia — Muzyka anielska

godz. 12.00

Piękno i blask. Galeria Sztuki Średniowiecznej MNW – wykład, dr Paweł Freus

Wykład przybliżający historię zbiorów Sztuki Średniowiecznej MNW, jednej z najważniejszych tego typu kolekcji w Europie. Poznamy burzliwe dzieje zabytków oraz zmieniające się z biegiem lat oblicza Galerii.

Kino Muz / wstęp wolny / ok. 50 minut

godz. 12.00-15.00

Średniowieczne inspiracje – animacje plastyczne dla dzieci w holu głównym

obowiązuje bilet wstępu do Muzeum

godz. 13.00

Muzyka anielska – warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5-12 lat

obowiązują zapisy / obowiązuje bilet warsztatowy / ok. 70 minut

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 pod numerem telefonu + 48 22 621 10 31 wew. 246 lub mailowo: edukacja@mnw.art.pl.

godz. 15.00

Odkryjmy dźwięki przeszłości – dawne instrumenty muzyczne – Stanisław Mazurek, pokaz specjalny

Jakie melodie można było usłyszeć w średniowiecznych zamkach i katedrach? Jak wyglądały dawne instrumenty i w jaki sposób wydobywano z nich dźwięki. Zapraszamy na spotkanie z muzyką z czasów rycerzy i trubadurów.

Stanisław Mazurek – miłośnik muzyki, założyciel i instrumentalista zespołów muzyki dawnej, kolekcjonuje dawne instrumenty i odtwarza technikę gry na nich, samodzielnie wykonuje rekonstrukcje instrumentów, takich jak np. rebec, gudok, gęśle, kantele, fidel, gitternai.

hol główny / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / ok. 50 minut

godz. 16.00

Muzyka na królewskim dworze i w gotyckiej katedrze. Od chorału gregoriańskiego po rękę Gwidona — Sergiusz Pinkwart

spotkanie dla dorosłych w Galerii

obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / liczba miejsc ograniczona / ok. 40 minut

11 stycznia – Mędrcy świata, monarchowie

godz. 12.00

Piękno i blask. Galeria Sztuki Średniowiecznej MNW – wykład, Urszula Król

Wykład przybliżający historię zbiorów Sztuki Średniowiecznej MNW, jednej z najważniejszych tego typu kolekcji w Europie. Poznamy burzliwe dzieje zabytków oraz zmieniające się z biegiem lat oblicza Galerii.

Tłumaczony na polski język migowy (PJM).

Kino Muz / wstęp wolny / ok. 50 minut

godz. 12.00-15.00

Średniowieczne inspiracje – animacje plastyczne dla dzieci w holu głównym

obowiązuje bilet wstępu do Muzeum

godz. 13.00

Mędrcy świata, monarchowie – warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5-12 lat

obowiązują zapisy / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum/ ok. 70 minut

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 pod numerem telefonu + 48 22 621 10 31 wew. 246 lub mailowo: edukacja@mnw.art.pl.

godz. 15.00

Najstarsze polskie kolędy i pastorałki. Wspólne śpiewanie kolęd – kwartet Warsaw Classic

Zachęcamy do przyjścia z własnymi instrumentami muzycznymi i świątecznym nastrojem, aby wraz z kwartetem smyczkowym Warsaw Classic wspólnie zagrać i zaśpiewać najstarsze polskie kolędy i pastorałki.

Warsaw Classic to nietypowy kwartet smyczkowy stworzony przez absolwentów Akademii Muzycznej w Warszawie i Białymstoku. Gra w składzie: Karolina Matuszkiewicz – I skrzypce i głos, Marta Orzęcka – II skrzypce, Sergiusz Pinkwart – altówka i prowadzenie koncertu, Marzena Masłowska – wiolonczela.

hol główny / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / ok. 50 minut

godz. 16.00

Śladem gwiazdy betlejemskiej – Karolina Zalewska, spotkanie dla dorosłych w Galerii

obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / liczba miejsc ograniczona / ok. 40 minut

15 lutego – Książęta, mieszczanie i kmiecie

godz. 12.00

Piękno i blask. Galeria Sztuki Średniowiecznej MNW – wykład, dr Paweł Freus

Wykład przybliżający historię zbiorów Sztuki Średniowiecznej MNW, jednej z najważniejszych tego typu kolekcji w Europie. Poznamy burzliwe dzieje zabytków oraz zmieniające się z biegiem lat oblicza Galerii.

Kino Muz / wstęp wolny / ok. 50 minut

godz. 12.00-15.00

Średniowieczne inspiracje – animacje plastyczne dla dzieci w Holu Głównym

obowiązuje bilet wstępu do Muzeum

godz. 13.00

Książęta, mieszczanie i kmiecie – warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5-12 lat

obowiązują zapisy / obowiązuje bilet warsztatowy / ok. 70 minut

Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00 pod numerem telefonu + 48 22 621 10 31 wew. 246 lub mailowo: edukacja@mnw.art.pl.

godz. 15.00

U szewca Dratewki – Marcin Osojca, pokaz specjalny

Poznaj tajniki średniowiecznego warsztatu szewskiego: zobacz narzędzia pracy szewca i dowiedz się, jakie były sposoby szycia średniowiecznych butów, kaletek, ubrań i wielu innych przedmiotów.

Marcin Osojca – interesuje się archeologią eksperymentalną i historią, jego pasją jest rekonstrukcja zabytków skórzanych z okresu wpływów rzymskich, rzymskiego antyku i średniowiecza. Podczas pokazów i warsztatów dzieli się wiedzą na temat obróbki skóry, narzędzi wykorzystywanych przez dawnych rzemieślników oraz przedmiotów, które wykonywano z tego materiału.

hol główny / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / ok. 50 minut

godz. 16.00

Szuby, mieszki i ciżmy, czyli o modzie w okresie późnego średniowiecza – dr Magdalena Bialic, spotkanie dla dorosłych w Galerii

obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / liczba miejsc ograniczona / ok. 40 minut

Audioprzewodniki

Zapraszamy do korzystania z audioprzewodników przygotowanych dla Galerii Sztuki Średniowiecznej. Urządzenia można bezpłatnie wypożyczyć w punkcie informacji MNW. Oprowadzanie dostępne jest w sześciu wersjach językowych: polskiej, angielskiej, hiszpańskiej, niemieckiej, francuskiej i rosyjskiej.

Ponadto urządzenia zawierają audiodeskrypcje w języku polskim (przeznaczone dla osób z dysfunkcją wzroku), przygotowane we współpracy z Fundacją Kultury bez Barier, oraz nagrania muzyczne – dzięki uprzejmości Parlophone Music Poland A Warner Music Group Company, pochodzące z płyt z serii „Kolekcja Muzeum Narodowego” dostępnych w sklepie muzealnym.

Ponadto w programie: warsztaty dla nauczycieli, warsztaty dla osób z dysfunkcją wzroku, spotkania i wykłady dla osób z dysfunkcją słuchu.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.