Jesteś tutaj: Publicystyka » Inni publicyści » Bogusław Czechowicz: Publikacje do pobrania

Publikacje do pobrania

Bogusław Czechowicz

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Portal Legitymistyczny został zaszczycony życzliwością i współpracą ze strony pana profesora Bogusława Czechowicza. Dla nas, polskich monarchistów, jest to tym bardziej ważne, gdyż pan profesor jest m.in. autorem głośnej xiążki Sukcesorzy śląskich Piastów (Wrocław 2007), w której w nowym świetle przedstawił skomplikowane i niejednoznaczne dzieje legitymizmu (czy może raczej „protolegitymizmu”) w Polsce. Tym razem dla naszych Czytelników mamy coś szczególnego…

Przekazujemy do Państwa dyspozycji skany pięciu xiążek, które prof. Czechowicz udostępnił Portalowi do rozpowszechniania. Zapraszamy do pobierania:

Bernharda Mannsfelda Śląsk w obrazach

Dialog form i treści w architekturze Wrocławia

Historia kartografii Śląska XIII-XIX wieku

Kaplice w dawnym Hrabstwie Kłodzkim

Kościół w Gorzanowie na Ziemi Kłodzkiej

Prof. dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (od 2019), ur. 1967 we Wrocławiu, historyk sztuki i historyk wcześniej zajmujący się sztuką środkowoeuropejską XIII-XX wieku i dawną kartografią, a obecnie głównie historiografią ziem Korony Czeskiej oraz biblijnymi asocjacjami europejskiej kultury i historiozofii. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego (1993), tu się doktoryzował (2001), habilitował się na Uniwersytecie w Hradcu Králové (2010). Wyniki swoich badań prezentował na blisko stu konferencjach naukowych, kilka z nich organizując. Autor kilkunastu książek, m.in.: Nagrobki późnogotyckie na Śląsku (2003), Kaplice w dawnym Hrabstwie Kłodzkim (2003), Historia kartografii Śląska XIII-XIX wieku (2004), Książęcy mecenat artystyczny na Śląsku u schyłku średniowiecza (2005), Sukcesorzy śląskich Piastów (2007), Visus Silesiae (2008), Między katedrą a ratuszem (2008), Kladské dějepisectví v Polsku po druhe světove valce (2010), Dvě centra v Korunĕ (2011), ponad stu artykułów naukowych, blisko trzystu popularnonaukowych i niemal stu recenzji, redaktor i współredaktor książek O sztuce sepulkralnej na Śląsku (1997), Z dziejów rysunku i grafiki na Śląsku… (1999), Dziedzictwo artystyczne Świdnicy (2003), Dziedzictwo artystyczne Żagania (2006), Historia u Piastów, Piastowie w historii (2008), Śródmiejska katedra (2010), Glogovia Maior (2010), Ziębice — miasto św. Jerzego (2010), współredaktor serii Czeski horyzont; autor haseł do Wielkiej Encyklopedii PWN, Encyklopedii religii PWN i Encyklopedii Wrocławia oraz not w katalogach wystaw czołowych instytucji muzealnych Europy Środkowej. Pracował na Uniwersytecie Opolskim i na Uniwersytecie w Hradcu Králové (od 2007), gościnnie wykładał m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim (2000-2005), Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu (2001-2003), Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach (2006-2007) i na Uniwersytecie J.E. Purkyniego w Ústí nad Labem (2008). Od lat współpracuje z wieloma instytucjami i towarzystwami naukowymi oraz kulturalnymi, organizując wraz z nimi wystawy i konferencje naukowe.

Bibliografia prof. Bogusława Czechowicza

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.