Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » „Grób alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej”

Grób alienata

Paweł Duma

Paweł Duma Grób alienata. Pochówki dzieci nieochrzczonych, samobójców i skazańców w późnym średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej


2010, ISBN: 978-83-60448-91-5, s: 144; oprawa twarda; format 145 x 205 mm; cena: 39,00 zł

http://wydawnictwoavalon.pl/

 

okładka xiążki

O książce

Niniejsza książka dotyczy słabo do tej pory rozpoznanej tematyki śmierci nieczystej w obrządku pogrzebowym społeczeństwa żyjącego w czasach późnego średniowiecza i w dobie wczesnonowożytnej. Autor skupił się na trzech reprezentatywnych dla tego zagadnienia grupach, a mianowicie dzieciach nieochrzczonych, samobójcach i skazańcach. Wymienionym osobom odmawiano pogrzebu w poświęconej ziemi i ich ciała chowano zazwyczaj w odosobnionych miejscach gorszej kategorii.

Atutem pracy jest interdyscyplinarność spojrzenia. Książka wpisuje się w nurt archeologii historycznej, lecz wykorzystuje także źródła etnograficzne i historyczne, dzięki czemu zawarte w niej treści powinny zainteresować szeroką grupę czytelników.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.