Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » „Historia i Polityka” nr 1 (8)/2009

„Historia i Polityka” nr 1 (8)/2009

Arkadiusz Meller

Dotychczas ukazało się VII tomów serii wydawniczej: „Historia i Polityka. Studia z historii myśli politycznej i dyplomacji”. Obecnie seria została przekształcona w półrocznik o nazwie: „Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym”, jednocześnie stając się pismem Instytutu Stosunków Międzynarodowych UMK. Wydawcą pisma jest ponownie Wydawnictwo Naukowe UMK.

Pismo ma ambicje publikowania artykułów przede wszystkim z trzech obszarów badawczych: historii myśli politycznej, historii dyplomacji oraz współczesnych stosunków międzynarodowych. Poza tym zostanie nadal utrzymany dział recenzji i omówień oraz wprowadzony został dział poświęcony sprawozdaniom z konferencji naukowych. Półrocznik stawia sobie za zadanie prezentowanie najnowszych wyników badań naukowych, szczególnie młodych uczonych. Ponadto pragniemy stworzyć wokół pisma grono stałych współpracowników w innych ośrodkach akademickich.

Numer do nabycia w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (23 zł).

Zawartość numeru

Myśl polityczna

 1. Arkadiusz Meller, Antysemityzm czy antyjudaizm na łamach miesięcznika „Pro Christo” (1924-1939)?
 2. Adam Danek, Ewolucja ustrojowa państw europejskich w pismach Zygmunta Cybichowskiego
 3. Arkadiusz Lewandowski, Ruch Młodej Polski. Historia i współczesne reminiscencje
 4. Tomasz Sikorski, Karykatura polityczna jako źródło do badań nad historią Drugiej Rzeczypospolitej. Postulaty badawcze
 5. Marek Kornat, Historiografia wobec Action Française

Dyplomacja

 1. Alicja Karolina Kiełbasiewicz, Aleksandra Kołłontaj w Norwegii (1915-1917)
 2. Anna Szczepańska, Konwencja konsularna z 1960 roku jako próba uregulowania problematyki konsularnej w stosunkach polsko-czechosłowackich

Varia

 1. Sebastian Grudzień, Działalność akademicka Henryka Batowskiego we Lwowie (1925-1927)

Źródła

 1. Marcin Czyżniewski, Memorandum rządu czechosłowackiego w sprawie mniejszości niemieckiej  z 23 listopada 1944 r.

Sprawozdania

 1. Alicja Bieńkowska, Tomasz Błaszczak, Ogólnopolska Konferencja naukowa „Lata Wielkiej Wojny – Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej”, Białystok, 23-24 października 2008 r.

Recenzje i omówienia

 1. Tadeusz Kisielewski, Zabójcy. Widma wychodzą z cienia, Poznań 2006 (rec. Arkadiusz Lewandowski)
 2. W stronę autorytaryzmu. Nacjonalizm integralny Związku Młodych Narodowców 1934-1939. Wstęp i opracowanie Maciej Marszał, Kraków 2008 (rec. Rafał Dobrowolski)
 3. Swietłana M. Czerwonnaja, Litewska emigracja i litewska kultura w Niemczech po II wojnie światowej: zmieniające się granice etnicznej enklawy, Toruń 2008 (rec. Tomasz Błaszczak)
 4. Europejski protektorat? Bośnia i Hercegowina perspektywie w środkowoeuropejskiej, pod red. Mateusza Gniazdowskiego, Warszawa 2008 (rec. Szymon Sochacki)
 5. Michał Strzelecki, Wizje wychowania społecznego w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939, Bydgoszcz 2008 (rec. Grzegorz Radomski)
 6. Maciej Cesarz, Od „Większej Brytanii” do zjednoczonej Europy. Faszystowska doktryna Oswalda Mosleya, Wrocław 2006 (rec. Patryk Tomaszewski)
 7. Agnieszka Graboń, Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym, Kraków 2008 (rec. Jacek Misztal)
 8. Olgierd Grott, Faszyści i narodowi socjaliści w Polsce, Kraków 2007 (rec. Arkadiusz Meller)

Kontakt z redakcją

Dr Patryk Tomaszewski (patrykt@umk.pl)
lub Arkadiusz Meller (antykomunizm@o2.pl)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.