Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » Kandydat na radnego Rady Dzielnicy Żoliborz — Arkadiusz Gawryluk

Kandydat na radnego Rady Dzielnicy Żoliborz

Arkadiusz Gawryluk

Arkadiusz Jerzy Gawryluk

Członek Organizacji Monarchistów Polskich, lat 46, żonaty, od dzieciństwa jestem związany z Żoliborzem, prowadzę własną działalność gospodarczą.

Lista numer 3, miejsce ostatnie.

Służyć Bogu na Żoliborzu:

Zgodnie z prawem i ładem, Boskim i naturalnym.

Zgodnie z hierarchią i autorytetami.

Zgodnie z tradycją i cywilizacją chrześcijańską, łacińską.

Arkadiusz Gawryluk

Szanowni Państwo,

Tak jak od lat służę Bogu przy ołtarzu, tak być może przyszedł czas, abym służył Mu w Radzie Dzielnicy Żoliborz.

Pragnę działać na rzecz ograniczenia wpływów kosmopolitycznych, obcych kulturowo, religijnie i cywilizacyjnie, występować przeciwko wszystkim formom antychrześcijańskich i antynarodowych walk klasowych, dążąc do podporządkowania życia publicznego normom wypływającym z religii katolickiej, religii, która jest podstawą i warunkiem istnienia Narodu Polskiego.

Za niemoralne uznaję ograniczanie roli Kościoła w państwie, szkołach, urzędach, szpitalach – wszędzie. Za niemoralne uważam pozbawienie Kościoła możliwości pracy wychowawczej i duszpasterskiej w imię demokracji, tolerancji i fałszywie pojmowanych praw człowieka. Ideałem jest wolny Kościół w wolnym państwie. Będę więc bronić obecności religii katolickiej, jej przejawów, znaków i wszystkich innych form uzewnętrzniania się jej jako religii panującej w Państwie Polskim, Europie i większości cywilizowanych krajów na świecie, przypominając nieustannie, że mamy 2014 rok od wiekopomnego wydarzenia, od Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa (pamiętając jednak o konieczności tolerancji dla innych wyznań).

Za poprzedzającą politykę realną uznaję obronę zasad oraz pracę ideowo-wychowawczą, a program ten znakomicie zamknął w trzech słowach znany i ogromnie ceniony reżyser, pan Grzegorz Braun: Kościół, szkoła, strzelnica. Praca w tym kierunku w Radzie Dzielnicy Żoliborz jest wszystkim, do czego mogę się Państwu zobowiązać. Wierzę, że słowa pieśni My chcemy Boga będą mi nieustannie w niej towarzyszyć.

Jeżeli chcieliby Państwo, aby w Radzie Dzielnicy Żoliborz znajdował się człowiek starający się myśleć takimi kategoriami – proszę o głos.

Arkadiusz Gawryluk — ulotka wyborcza

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.