Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » Książka Mateusza Machaja „Kapitalizm, socjalizm i prawa własności” już w sprzedaży

Książka Mateusza Machaja „Kapitalizm, socjalizm i prawa własności” już w sprzedaży

Instytut Misesa

Praca Mateusza Machaja to próba uchwycenia, na czym w istocie polega różnica między kapitalizmem a socjalizmem. Autor dokonuje przeglądu różnych stanowisk wobec takich zagadnień jak funkcja wiedzy w gospodarce, geneza i rola pieniądza, znaczenie przedsiębiorcy w gospodarce, a przede wszystkim prawo własności. Analizuje niuanse debaty kalkulacyjnej, dochodząc do wniosku, że krytyka gospodarki socjalistycznej, jaką sformułował Ludwig von Mises, wymaga doprecyzowania, a mianowicie silniejszego zaakcentowania znaczenia własności prywatnej. Socjalizm jest nieefektywnym systemem gospodarczym, ponieważ likwiduje własność prywatną, a nie ceny – konkluduje Machaj. W końcowych akapitach przedstawia zwięzłą, błyskotliwą interpretację najnowszych wydarzeń w gospodarce Polski i świata.

Książka napisana z rozmachem i polotem godnymi wielkich poprzedników tradycji austriackiej szkoły ekonomii – Misesa, Hayeka, Rothbarda. Dzięki przystępnemu językowi i klarowności wywodu jej lektura będzie ucztą duchową nie tylko dla ekonomistów, lecz także wszystkich, którzy interesują się naukami społecznymi.

Kapitalizm, socjalizm i prawa własności

Fragment recenzji prof. Bogusława Fiedora na temat pracy doktorskiej Mateusza Machaja, na podstawie której powstała książka:

Praca porusza problemy fundamentalne dla nauki ekonomii i stanowi bardzo wartościowy wkład w teorię i historię myśli ekonomicznej, a w szczególności analizę porównawczą systemów gospodarczych. Cechuje ją też znaczna oryginalność na tle polskiej literatury ekonomicznej poświęconej debacie nad racjonalnością gospodarowania w socjalizmie.

Mateusz Machaj, Kapitalizm, socjalizm i prawa własności, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa 2014, ss. 260.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.