Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » Czwarta audycja w języku polskim katolickiego Restoration Radio Network

Czwarta audycja w języku polskim katolickiego Restoration Radio Network

Łukasz Paczuski

Założone trzy lata temu przez pana Stefana Heinera radio True Restoration emituje szeroką gamę programów o tematyce katolickiej i pokrewnej. W prowadzonych przez świeckich audycjach z udziałem biskupów i księży można posłuchać o tajemnicach Wiary i podstawach katolicyzmu, o życiu duchowym, relikwiach, kalendarzu i liturgii Kościoła aż po problemy aktualne, zwłaszcza modernistyczny kryzys spowodowany przez Sobór Watykański II i jego „władze”.

W trzecim roku jego istnienia na falach radia można usłyszeć również program w języku polskim. Zatytułowany „Nowa religia i katolicka odpowiedź”, omawia on sprzeczną z nauczaniem Kościoła doktrynę (audycja 1) i zgubną dyscyplinę (audycja 2) modernistycznej religii soborowej oraz różne inne jej aspekty, a także prawdziwe i nieomylne nauczanie Kościoła katolickiego. Podaje również wnioski i praktyczne wskazówki odnośnie do katolickiej reakcji na błąd i zepsucie. W trzeciej przedstawiliśmy prawdziwe znaczenie Magisterium i nieomylności. W czwartej audycji będziemy rozmawiać o Napoleonie rewolucji soborowej, Karolu Wojtyle, znanym lepiej pod imieniem Jana Pawła II. Tej audycji będzie można wysłuchać na stronie radia lub pod adresem blogtalkradio.com w najbliższą sobotę, 10 maja 2014 roku, o godzinie 15.00. Poniżej można zapoznać się z informacją na temat audycji.

Sezon III, Nowa religia i katolicka odpowiedź

Audycje z x. Rafałem Trytkiem

Audycja IV. Jan Paweł II a religia katolicka

Starszych, którzy są między wami, proszę jako współstarszy i świadek mąk Chrystusa, oraz uczestnik tej chwały, która w przyszłym czasie ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest przy was, doglądając jej nie z musu, ale ochotnie według Boga (…). A gdy się ukaże Książę pasterzy, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały (Lekcja z Mszy Si diligis za Papieża).

Otóż biskupi i kapłani są jakby tłumaczami i ambasadorami Boga, ich powinnością jest w Jego Imieniu nauczać nas Prawa Bożego i zasad naszego postępowania, jednym słowem zastępować na ziemi samego Boga (Katechizm Soboru Trydenckiego, rozdz. 26, § 1).

Czy Karol Wojtyła — jako kapłan i biskup — w swym publicznym postępowaniu wypełniał wiernie powierzone mu obowiązki? Czyż kult człowieka, ekumenizm, wolność religijna i inne główne „prawdy”, które głosił, nie stoją w jawnej sprzeczności z podstawowymi prawdami świętej wiary katolickiej? W audycji zajmiemy się stosunkiem Karola Wojtyły do religii katolickiej. Program prowadzi Łukasz Paczuski goszczący x. Rafała Trytka.

„Nowa religia i katolicka odpowiedź” jest produkcją Restoration Radio Network. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.