Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » Trzecia audycja w języku polskim katolickiego Restoration Radio Network

Trzecia audycja w języku polskim katolickiego Restoration Radio Network

Łukasz Paczuski

Założone trzy lata temu przez pana Stefana Heinera radio True Restoration emituje szeroką gamę programów o tematyce katolickiej i pokrewnej. W prowadzonych przez świeckich audycjach z udziałem biskupów i księży można posłuchać o tajemnicach Wiary i podstawach katolicyzmu, o życiu duchowym, relikwiach, kalendarzu i liturgii Kościoła aż po problemy aktualne, zwłaszcza modernistyczny kryzys spowodowany przez Sobór Watykański II i jego „władze”.

W trzecim roku jego istnienia na falach radia można usłyszeć również program w języku polskim. Zatytułowany „Nowa religia i katolicka odpowiedź”, omawia on sprzeczną z nauczaniem Kościoła doktrynę (audycja 1) i zgubną dyscyplinę (audycja 2) modernistycznej religii soborowej oraz różne inne jej aspekty, a także prawdziwe i nieomylne nauczanie Kościoła katolickiego. Podaje również wnioski i praktyczne wskazówki odnośnie do katolickiej reakcji na błąd i zepsucie. Trzeciej audycji będzie można wysłuchać na stronie radia lub pod adresem blogtalkradio.com w najbliższą sobotę, 12 kwietnia 2014 roku, o godzinie 15.00. Poniżej można zapoznać się z informacją na temat audycji.

Sezon III, Nowa religia i katolicka odpowiedź

Audycje z x. Rafałem Trytkiem

Audycja III. Magisterium i nieomylność

Kościół Boży jest Nauczycielką narodów, ostoją niezmiennej prawdy. Z ustanowienia Bożego uczestniczy w Boskiej misji Chrystusa i jako jedna z Nim osoba moralna autorytatywnie głosi naukę i zasady postępowania prowadzące do zbawienia.

Jak głosi Sobór Watykański (I), [n]auka wiary objawiona przez Boga (…) jako Boski depozyt przekazana jest Oblubienicy Chrystusowej, aby jej wiernie strzegła i nieomylnie wyjaśniała (konst. dogm. De fide, 45). Wiemy, że po wszystkie czasy Mistyczne Ciało Chrystusa zachowa wierność swej misji.

Czym jest Magisterium Kościoła i w jaki sposób się przejawia? Czy zawsze jest nieomylne? Czym zresztą jest nieomylność Kościoła i jakie są warunki nieomylności Papieża? Jak się to ma do obecnej sytuacji — głoszonego uroczyście błędu i zepsucia? Na te i inne pytania usłyszymy odpowiedź w audycji, którą prowadzi Łukasz Paczuski goszczący x. Rafała Trytka.

„Nowa religia i katolicka odpowiedź” jest produkcją Restoration Radio Network. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.