Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » „Korpus daru Feliksa Jasieńskiego”

„Korpus daru Feliksa Jasieńskiego”

Muzeum Narodowe w Krakowie

11 marca 1920 roku Feliks Jasieński przekazał „Gminie stołecznego, Królewskiego miasta Krakowa” swoją, gromadzoną przez ponad trzydzieści lat, kolekcję. Przeznaczona była dla krakowskiego muzeum – „Narodowego” z nazwy, ale stanowiącego de iure własność miasta. Ze swej strony Gmina zobowiązała się „ze wszystkich jej darowanych, a po wieczne czasy nierozerwalną całość stanowić mających zbiorów, utworzyć Oddział Muzeum Narodowego w Krakowie im. Feliksa Jasieńskiego”, umieszczając go w kamienicy „fundacyą Włodzimiery z Jelitów Kraińskich Szołayskiej i Adama Starzy Szołayskiego na pomieszczenie zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie przeznaczoną”.

Realizując zobowiązania wobec darczyńcy, Muzeum Narodowe w Krakowie podjęło trud przygotowania monumentalnego Korpusu daru Feliksa Jasieńskiego. Kolejność tomów podyktowana została potrzebą nowego spojrzenia na dorobek kolekcjonerski Jasieńskiego i podkreślenia zróżnicowania, a zarazem wewnętrznej spójności jego zbiorów.

Swoją działalność kolekcjonerską Jasieński rozpoczął od dzieł artystów współczesnych, a sztukę japońską gromadził nie tylko dla jej własnych walorów estetycznych, ale także jako przykład dla rodzącej się „szkoły polskiej”. Swoje krakowskie „muzeum” budował z myślą o uzupełnieniu kolekcji Muzeum Narodowego i stworzeniu możliwie pełnej prezentacji polskiego „modernizmu”. Jego istotnym elementem była polska grafika, której renesans warunkowany był rozwojem tej dziedziny sztuki w Europie, także doskonale ilustrowanym w kolekcji. Cieszące się dotąd największym zainteresowaniem zbiory japońskie Jasieńskiego złożone są w dużej mierze z drzeworytów, stanowiących integralną część kolekcji sztuk graficznych – to ich przedstawieniem rozpocznie się więc dalekowschodnia część Korpusu. Kontynuacją prezentacji rzemiosła i tkanin z Dalekiego Wschodu będzie tom dedykowany tkaninom bliskowschodnim, europejskim i polskim, oraz rzemiosłu artystycznemu – polskiemu i europejskiemu. Całość zamkną tomy dokumentacyjne poświęcone zbiorom bibliofilskim oraz archiwum kolekcjonera, dopełniające obraz tej niezwykłej kolekcji – fenomenu nie do przecenienia w historii sztuki polskiej.

Agnieszka Kluczewska-Wójcik

Korpus daru Feliksa Jasieńskiego

Korpus daru Feliksa Jasieńskiego:

Redaktor naukowy: Agnieszka Kluczewska-Wójcik

Koordynacja: Danuta Godyń, Magdalena Lackowska

Tom I. Feliks „Manggha” Jasieński i jego kolekcja w Muzeum Narodowym w Krakowie, MNK, 2014

Tom II. Malarstwo, rysunek i rzeźba polska

Tom III. Grafika polska

Tom IV. Grafika obca

Tom V. Sztuka Dalekiego Wschodu

Tom VI. Rzemiosło artystyczne

Tom VII. Varia

Tom VIII. Biblioteka i stare druki

Tom IX. Archiwum Feliksa Jasieńskiego

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.