Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » „Stanisław i Józef Mackiewiczowie – litewscy szlachcice i polscy pisarze” — nowy tytuł w Bibliotece Rojalisty

„Stanisław i Józef Mackiewiczowie – litewscy szlachcice i polscy pisarze” — nowy tytuł w Bibliotece Rojalisty

Wydawnictwo Lena

Dwaj bracia, pochodzący z Wileńszczyzny pisarze i publicyści polityczni, którzy wnieśli znakomity wkład zarówno w polski dyskurs ideowy XX wieku, jak i literaturę. Mimo podobnych doświadczeń życiowych, obracania się w tych samych kręgach społecznych i zawodowych Stanisław i Józef Mackiewiczowie różnili się politycznie i ideowo tak zasadniczo – chociaż obaj byli antykomunistami – że po II wojnie światowej zerwali ze sobą kontakty.

Biografie obu postaci, tak barwnych i wyrazistych, prezentowano wielokrotnie, dopiero jednak ta książka zestawia je i konfrontuje na kolejnych etapach życia. Autor ze swadą i z doskonałą znajomością faktów prowadzi czytelnika pośród meandrów dwudziestowiecznych wydarzeń – choć są tu one jedynie tłem dla prezentacji dróg życiowych obu braci Mackiewiczów. Przypomina też zasadnicze spory i linie podziałów ideowych polskiego życia publicznego XX w. Książka godna polecenia nie tylko czytelnikom interesującym się literaturą i najnowszą historią Polski.

„Stanisław i Józef Mackiewiczowie – litewscy szlachcice i polscy pisarze” — nowy tytuł w Bibliotece Rojalisty

O autorze:

Jacek Bartyzel – prof. dr hab. nauk społecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor zwyczajny i kierownik Katedry Hermeneutyki Polityki na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, członek Kapituły Nagrody im. Józefa Mackiewicza; autor kilkunastu książek, m.in.: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku, „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Legitymizm. Historia i teraźniejszość, Don Carlos Marx. Studium przypadku rewolucyjnej transgresji tradycjonalizmu w socjalizm w hiszpańskim karlizmie, Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932-2012), Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii, Prawica – Nacjonalizm – Monarchizm. Studia politologiczno-historyczne, a także kilkuset artykułów naukowych i publicystycznych; współautor i redaktor naczelny Encyklopedii Politycznej, współpracownik Powszechnej Encyklopedii Filozofii, Encyklopedii Katolickiej i Encyklopedii „Białych Plam”; laureat nagród naukowych i kulturalnych, w tym Nagrody KLIO; kawaler Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski; członek honorowy Organizacji Monarchistów Polskich i kawaler Krzyża Jubileuszowego OMP.

Jacek Bartyzel, Stanisław i Józef Mackiewiczowie – litewscy szlachcice i polscy pisarze, wyd. Lena, Wrocław 2016, 147 s., format A5 (21x14,8 cm), oprawa miękka.

Cykl „Biblioteka Rojalisty”. ISBN 978-83-64195-32-7

Cena detaliczna: 24,00 zł (wraz z kosztami wysyłki w Polsce)

Zamówienia: tel. 0603 96 46 39, e-mail: info@wydawnictwo-lena.pl

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.