Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » „Planowanie dziedzictwa”

„Planowanie dziedzictwa”

Międzynarodowe Centrum Kultury

Książka Planowanie dziedzictwa Gregory’ego Ashwortha to czwarty tom w serii Heritologia. Jej autor jest jednym z najważniejszych badaczy, którzy zajmują się dziedzictwem w perspektywie ekonomii i zarządzania. Zgromadzone w książce teksty układają się w dwa główne nurty rozważań – poszukiwanie paradygmatów, koncepcji, definicji dziedzictwa i heritologii oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak należy zarządzać dziedzictwem, aby osiągać zakładane cele.

Istotą dziedzictwa jest wykorzystanie przeszłości do współczesnych celów – między innymi politycznych i społecznych. Co więcej, ma ono pośrednie i bezpośrednie przełożenie na rozwój gospodarczy w konkretnych miejscach. Niemniej mimo rozlicznych prób nie wypracowano jednego uniwersalnego modelu gwarantującego powodzenie takiego działania. Nie można też spodziewać się nadzwyczajnych korzyści, one zawsze idą bowiem w parze z kosztami, jakie trzeba ponieść. Należy jednak wyciągać wnioski z praktyki; wnioski wypływające z uważnego zarządzania, nie zaś z automatycznej imitacji.

Nie ma uniwersalnej metody obchodzenia się z dziedzictwem, ponieważ każde miejsce jest wyjątkowe. Właśnie dlatego dziedzictwo bywało eksploatowane tak instrumentalnie. Jego użytkowanie otwiera wielkie perspektywy, ale równie dużą cenę można zapłacić, jeśli niewłaściwie się do niego podchodzi.

G. Ashworth (ze wstępu do książki)

Wiele rozdziałów książki zainteresuje nie tylko specjalistów, wśród nich znajdziemy:

Dziedzictwo a turystyka. Zarządzanie kryzysem zasobów

Turystyka miejska. Czy badania nadal nie przystają do rzeczywistości?

Czy turyści niszczą dziedzictwo?

Po co naznaczamy przyszłość przeszłością? Rola dziedzictwa kulturowego w procesie tworzenia i promocji marki miejsc

Upamiętnianie przemocy i tragedii. Ludzka trauma jako dziedzictwo

Swoją przeszłość można sprzedawać – ale rozważnie

*****

Gregory Ashworth

Znawca problematyki planowania i zarządzania miastami historycznymi, specjalista w zakresie turystyki kulturalnej i marketingu dziedzictwa. Kształcił się na uniwersytetach w Cambridge i w Reading oraz na Uniwersytecie Londyńskim (na którym uzyskał w 1974 roku stopień doktora). Wykładał na Uniwersytecie Walijskim i Uniwersytecie w Portsmouth, a od 1979 roku pracuje na Uniwersytecie w Groningen (Niderlandy). Od 1994 roku prowadzi wykłady z zarządzania dziedzictwem i turystyki miejskiej w Department of Planning, Faculty of Spatial Sciences Uniwersytetu w Groningen. Począwszy od konferencji „Managing historic cities. The case of Central Europe” zorganizowanej w 1991 roku stale współpracuje z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie.

Gregory Ashworth, Planowanie dziedzictwa (2015). Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury. Książka do nabycia w księgarni internetowej, w księgarni stacjonarnej MCK przy Rynku Głównym 25 w Krakowie oraz w dobrych księgarniach na terenie całej Polski.

Seria heritologia pod red. prof. dr hab. Jacka Purchli:

Andrzej Tomaszewski, Ku nowej filozofii dziedzictwa (2012)

Joseph Rykwert, Pokusa miejsca. Przeszłość i przyszłość miast (2013)

Krzysztof Kowalski, O istocie dziedzictwa europejskiego (2013)

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.