Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » „SKARBY SZTUKI. Muzeum Narodowe we Wrocławiu”

„SKARBY SZTUKI. Muzeum Narodowe we Wrocławiu”

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

To drugi z siedmiu tomów cyklu poświęconego skarbom w polskich muzeach narodowych. Tom zawiera nie tylko historię zbiorów i dzieje muzeum, ale także omawia poszczególne kolekcje zilustrowane około 300 najcenniejszymi obiektami (średniowiecznej sztuki sakralnej, malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, instalacjami polskich artystów minionego stulecia) opatrzonymi krótkimi komentarzami pracowników naukowych i kustoszy zbiorów. Oprócz dzieł znanych z muzealnych galerii na kartach publikacji zaprezentowano również eksponaty nieczęsto udostępniane zwiedzającym, ukryte na co dzień w magazynach. Doskonałej jakości reprodukcje pozwalają na dokładną analizę dzieł.

Zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu najlepiej przedstawia we wstępie do albumu dyrektor Mariusz Hermansdorfer:

Wybrane prace z liczącej ponad 200 tysięcy obiektów kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu prezentowane są na wystawach stałych w sposób typowy dla polskich muzeów – chronologicznie i z podziałem na regiony geograficzne. W wydawnictwie postanowiliśmy odejść od tego tradycyjnego modelu i pokazać malarstwo oraz rzeźbę europejską całościowo, w różnych relacjach, wpływach, zależnościach. Podobnie prezentowane jest rzemiosło artystyczne, dodatkowo bogatsze o wyroby Dalekiego Wschodu, głównie japońskie. Wyjątek stanowi sztuka współczesna, wyłącznie polska, co jest konsekwencją braku w zbiorach reprezentatywnych prac z innych państw.

Połączenie dzieł z różnych regionów geograficznych pokazuje ogólną wspólnotę stylów i tendencji artystycznych w poszczególnych okresach, ale i różnice między Wschodem a Zachodem, Południem a Północą, sztuką artystów, którzy zapoczątkowali określony typ i sposób wypowiedzi, a pracami ich kontynuatorów i naśladowców. Widać także odmienność sztuki w miejscach zamkniętych, prowincjonalnych oraz otwartych usytuowanych na przecięciu licznych szlaków handlowych, czego przykładem jest Śląsk.

Myślę, że taki sposób prezentacji jest bogatszy i ciekawszy od tego, opierającego się na tradycyjnych podziałach, a na pewno lepiej pozwala ocenić sztuka tworzoną w Polsce. Być może niniejsze wydawnictwo przyczyni się w przyszłości do reorganizacji ekspozycji stałych Muzeum Narodowego we Wrocławiu, co z przyczyn obiektywnych jest obecnie niemożliwe.

Praca zbiorowa

300 s., 300 il. kolor.

Format 24 x 30 cm

Oprawa twarda w obwolucie

ISBN 978-83-213-4765-3

Cena 99 zł

Skarby sztuki

Dotychczas ukazały się:

SKARBY SZTUKI. Muzeum Narodowe w Warszawie

W przygotowaniu:

SKARBY SZTUKI. Muzeum Narodowe w Szczecinie

SKARBY SZTUKI. Muzeum Narodowe w Poznaniu

SKARBY SZTUKI. Muzeum Narodowe w Gdańsku

SKARBY SZTUKI. Muzeum Narodowe w Kielcach

SKARBY SZTUKI. Muzeum Narodowe w Krakowie

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.