Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » „Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia”

„Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia”

Międzynarodowe Centrum Kultury

Podział na Europę Zachodnią i Wschodnią jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych stereotypów europejskich. Tym razem przygląda mu się Larry Wolff – profesor Uniwersytetu Nowojorskiego, a zatem człowiek spoglądający na obie strony tej granicy z pewnego dystansu.

Wolff uderza w samo sedno i zadaje pytania o to, jak i po co skonstruowano ten mit „gorszej” Europy Wschodniej, dlaczego Europę Środkową odbijano niczym piłeczkę pingpongową, dlaczego z taką łatwością przesuwano linię, która za każdym razem oddzielała Cywilizację od Barbarii, Kulturę od Natury, Ludzi od Bestii.

Śledząc XVIII-wieczne teksty filozoficzne i literaturę, Wolff szuka odpowiedzi na te pytania. Nie ogranicza się do pism Diderota czy Voltaire’a, ale przytacza także listy ambasadorów, podróżników, wędrowców, studiuje korespondencje Katarzyny II, dworzan i dyplomatów. Próbuje ustalić horyzont poznawczy oświeceniowych autorów owego konstruktu. Wolff analizuje genezę budowanych w XVIII wieku wyobrażeń. Stara się dociec, jak dalece ich źródłem była literatura, a także czy można je dzisiaj oceniać z perspektywy antropologicznej. Sprawdza, jak ewoluowały i się przepoczwarzały.

Autor nie ogranicza się do studiowania kolejnych pism – schodzi na pola bitew, pokazuje efekty wojen, jakie przetaczały się przez Europę sto lat wcześniej i sto lat później. Na podstawie konstruktów różnych „Europ” Wolff rozpoznaje bardzo konkretne konsekwencje polityczne, które miały wpływ na największe konflikty XX wieku.

Przełożył: Tomasz Bieroń. Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2020, str. 648.

Larry Wolff – „Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia”

Larry Wolff — historyk specjalizujący się w intelektualnych i kulturalnych dziejach Europy Wschodniej, monarchii habsburskiej, Oświecenia oraz historii dzieciństwa, a także krytyk muzyczny i operowy. Uznawany za jeden z największych autorytetów w dziedzinie relacji Wschód–Zachód Europy. Profesor Uniwersytetu Nowojorskiego, wyróżniony stypendiami Fulbrighta, Amerykańskiej Rady Towarzystw Naukowych oraz Guggenheima. Jest także członkiem Amerykańskiej Akademii Sztuk i Nauk.

Najbardziej interesuje go problematyka wzajemnych stosunków Wschodu i Zachodu Europy, relacji Watykan – Polska, Wenecja – Słowianie, czy też Wiedeń – Galicja.

Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia to jego pierwsza książka ukazująca się po polsku. W przygotowaniu jest polskie wydanie The Idea of Galicia. History and Fantasy in Habsburg Political Culture (Idea Galicji. Historia i fantazja w habsburskiej kulturze politycznej). Spośród innych publikacji autora warte wymienienia są:

Postcards from the End of the World: Child Abuse in Freud’s Vienna, New York: Atheneum, 1988.

The Vatican and Poland in the Age of the Partitions: Diplomatic and Cultural Encounters at the Warsaw Nunciature, East European Monographs / Columbia University Press, 1988.

Venice and the Slavs: The Discovery of Dalmatia in the Age of Enlightenment, Stanford: Stanford University Press, 2001.

The Idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture, Stanford: Stanford University Press, 2010.

Paolina’s Innocence: Child Abuse in Casanova’s Venice, Stanford: Stanford University Press, 2012.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.