Jesteś tutaj: Ogłoszenia i aktualności » Reklama » „Życie i śmierć dla Narodu! Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku”

„Życie i śmierć dla Narodu! Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku” już w sprzedaży

OMP Toruń

„Życie i śmierć dla Narodu! Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku” pod redakcją Arkadiusza Mellera i Patryka Tomaszewskiego – narodowo-radykalny megahit wydawniczy właśnie opuścił drukarnię.

Zamówienia 25 zł (+ 5 zł koszty przesyłki) prosimy kierować na poniższe maile: antykomunizm@o2.pl. Książka dostępna także w serwisie aukcyjnym Allegro.pl.

Spis treści

Wstęp

Narodowy radykalizm w okresie międzywojennym – historia i zarys myśli politycznej

U genezy Obozu Narodowo -Radykalnego

 • Deklaracja Ideowa Obozu Wielkiej Polski [w:] Wytyczne w sprawach: żydowskiej, mniejszości słowiańskich, niemieckiej, zasad polityki gospodarczej, Warszawa 1932 r.
 • Włodzimierz Sznarbachowski, Nasz radykalizm, Akademik Polski, nr 2, 10 październik 1933 r.
 • Deklaracja Obozu Narodowo-Radykalnego, Sztafeta. Pismo Narodowo-Radykalne, nr 13, 15 kwiecień 1934 r.
 • Co każdy młody Polak wiedzieć powinien?, Warszawa 1932 r.
 • Wytyczne w sprawach: żydowskiej, mniejszości słowiańskich, niemieckiej, zasad polityki gospodarczej, Warszawa 1932 r.

Wytyczne programu narodowo-radykalnego

 • Zasady programu narodowo-radykalnego, Warszawa 1937 r.
 • Deklaracja Związku Niezależnej Młodzieży Narodowej w Wilnie
 • Jan Płoński, Nasze historyczne zadania, Sztafeta. Pismo Narodowo-Radykalne, nr 11, 1-8 kwiecień 1934 r.
 • Marian Reutt, Misja dziejowa Polski, Ruch Młodych Nr 1, styczeń 1938 r.

Obóz narodowo-radykalny na tle współczesnych nacjonalizmów europejskich

 • Stanisław Grzelecki, Narodowy radykalizm na tle współczesnych doktryn nacjonalistycznych, Nowy Ład. Miesięcznik polityczny, nr 4, sierpień 1938 r.
 • Jan Korolec, Szukanie własnych dróg, Nowy Ład. Miesięcznik polityczny, nr 1, sierpień 1935 r.
 • Stanisław Grzelecki, Zasada przywództwa das Fuhrerprinzip, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 1, sierpień 1939 r.
 • Mateusz Liwski, Zwycięski faszyzm, Sztafeta. Pismo Narodowo-Radykalne, nr 2, 28 stycznia 1934 r. 

Miejsce Kościoła w doktrynie narodowo-radykalnej

 • Tadeusz Gluziński, Naród i Kościół, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 7, lipiec 1937 r.
 • Wojciech Kwasieborski, O naczelny ideał nacjonalizmu polskiego, Ruch Młodych, nr 12, grudzień 1936 r.
 • Katolicki nacjonalizm, Ruch Młodych, nr 5, maj 1937 r.
 • Wiktor Martini, Praca i kapitał w świetle encyklik papieskich, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 1, sierpień 1939 r.

Naród

 • Stanisław Grzelecki, Co to jest naród?, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 1, styczeń-marzec 1938 r.
 • Bolesław Piasecki, Walka na dwóch frontach, Warszawa 1938 r.
 • Wojciech Wasiutyński, Naród rządzący, Warszawa 1935 r.

Ustrój państwa

 • Juliusz Sas Wisłocki, Wizja Wielkiej Polski (fragmenty ustrojowe), Warszawa 1934 r.
 • Włodzimierz Sznarbachowski, Państwo totalne. Problem władzy, Przełom. Narodowo-Radykalny Miesięcznik Programowy, nr 3, 1938 r.
 • Jan Korolec, Wizja nowego ładu, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 2, październik 1935 r.
 • Tadeusz Gluziński, Elita, czy szary człowiek?, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 1 (3), sierpień 1935 r.
 • Ks. Jerzy Pawski, Polska na tle tendencji totalnych, Pro Christo, nr 10, październik 1937 r.
 • I.M. Bocheński, List do redakcji „Prosto z mostu”, Prosto z Mostu,, nr 8, 6 luty 1938 r.

Ustrój gospodarczy państwa

 • Wojciech Zaleski, Polska bez proletariatu, Warszawa 1937 r.
 • Stanisław Kęmpiński, Istota przebudowy społecznej, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 3, maj-lipiec 1938 r.
 • Marian Reutt, O inicjatywie prywatnej, Ruch Gospodarczy, nr 6, 15 czerwca 1937 r.
 • Jan Grabowski, Religia i ekonomia, Ruch Gospodarczy, nr 6, 15 czerwca 1937 r.
 • My nowy zbudujemy ład, Nowy Ład. Dwutygodnik narodowo-radykalny, nr 1, 5 czerwca 1933 r.
 • Włodzimierz Daniłowicz, Narodowy ustrój gospodarczy. I. O ustroju narodowym w ogólności, Nowy Ład. Dwutygodnik narodowo-radykalny, nr 2, 20 czerwca 1933 r.

Kwestie społeczne

 • Bolesław Piasecki, Duch czasów nowych, a Ruch Młodych, Warszawa 1935 r.
 • Tadeusz Miączyński, Młode pokolenie wsi, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 4, sierpień 1938 r.
 • Kwestia kobieca, Nowy Ład. Dwutygodnik narodowo-radykalny, nr 4, 20 lipca 1933 r.
 • Maria Sucheni-Rutkowska, Rodzina, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 4, maj 1936 r.

Mniejszości narodowe

 • Tadeusz Gluziński, Sprawa ukraińska, Warszawa 1937 r.
 • Franciszek Stoch, Zbilansujmy, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 12, grudzień 1937 r.
 • Likwidujemy Żydów, Polska Narodowa, 26 czerwiec 1938 r., nr 29
 • Jan Korolec, Trzeba usunąć największą przeszkodę!, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, grudzień 1935 r., nr 4
 • Tadeusz Wojnar, Etapy rozwiązania kwestii żydowskiej, Ruch Młodych, nr 6, czerwiec 1937 r.

Varia

 • Prawa obozowca, Kalendarz narodowo-radykalny 1939, Warszawa 1939 r.
 • Wywiad z Bolesławem Piaseckim, Falanga, 1939, nr 3
 • Jan Jodzewicz, Henryk Rossman, Nowy Ład, 1937, nr 5
 • Mieczysław Suchocki, O nowy typ przywódcy, Głos. Dwutygodnik Polskiej Myśli Narodowej, nr 9, 12 lipca 1935 r.
 • Michał Pawlikowski, Nacjonalizm i katolicyzm, Głos. Dwutygodnik polskiej myśli narodowej, nr 1, 12 stycznia 1936 r.
 • Jan Mosdorf, Potężna rwie fala, Sztafeta. Tygodnik Narodowo-Radykalny, nr 18 (24), 21-28 maj 1934 r.
 • Pieśń, Sztafeta. Tygodnik Narodowo-Radykalny, nr 18 (24), 21-28 maj 1934 r.
 • Kajetan H. Stolaryski, Marsz,,Jasnych Koszul”, Sztafeta. Pismo narodowo-radykalne, nr 5, 14 grudnia 1933 r.
 • Pieśń bojowa, Sztafeta. Pismo Narodowo-Radykalne, nr 5 (11), 18 luty 1934 r.

Ważniejsze opracowania naukowe dotyczące ONR, RNR „Falanga”, ONR „ABC”

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.