Jesteś tutaj: „Rojalista” » „Rojalista” nr 44

„Rojalista” nr 44

Uprzejmie informujemy, że ukazał się kolejny numer pisma narodowo-konserwatywnego „Rojalista – Pro Patria”.

Tym razem jest to znacznie grubsze niż zwykle wydanie w formie rocznika. W numerze: wspomnienia o śp. generale Auguście Pinochecie – rozmowa Andrzeja Orkowskiego z Wojciechem Klewcem pt. „Istota postępowej uczciwości”, „Deklaracja upadku demokracji w Chile z 22 sierpnia 1973 r.”, oświadczenie Klubu Konserwatywnego w Łodzi oraz osobiste reflexje Adriana Nikla; w dziale Idee znajdziemy: Artur Ławniczak„Widmo cenzury krąży nad Europą”, Adam Danek„Ordo. Wizja ładu i jej upadek w myśli Hugona Szczęsnego Roberta de La Mennais’go (1782-1854)”, Adam T. WitczakAnarchia, państwo, utopia” (rozważania o legalności władzy państwowej), Piotr Tadeusz Waszkiewicz i Adrian Nikiel„Król obrany przez parlament nigdy nie będzie prawdziwym monarchą” (o sprzeciwie monarchistów wobec inicjatywy intronizowania Jezusa Chrystusa przez parlament); w dziale Tradycja: „W obronie Kościoła rzymskiego…” (wywiad z x. Rafałem Trytkiem) oraz artykuł x. Rafała Trytka„Pokolenie mp3”; dział Masonica: Norbert Wójtowicz„O Tadeuszu Leszczyc-Grabiance”, dział Historia: Daniel Nogal„Pierwszy inkwizytor w kraju Piastów”, Andrzej Orkowski„Ten, który pokonał Imperium Zła” (wspomnienie o śp. Ronaldzie Reaganie), Norbert Wójtowicz, IPN„Solidarność polsko-węgierska ’56 w relacjach prasy”; dział Filozofia: dwa obszerne artykuły Roberta Goczała„Jan od św. Tomasza (człowiek i jego filozofia)” oraz „Filozofia Jana od św. Tomasza na tle tendencji analityczno-przyrodoznawczej scholastyki odrodzeniowej”; dział Recenzje: Adrian Nikiel„Prymas przełomu epok”, „Rewolucja – demokracja – terror” i „Fałszerstwa Daniela Browna”, Przemysław Olszewski„Abracadabra Gothic Tour”; dział Wrocław: artykuły Filipa Marii Muszyńskiego„Deo Optimo Maximo. Treści ideowe ołtarza z katedry wrocławskiej” i „800-lecie urodzin św. Elżbiety Węgierskiej” (recenzja wystawy).

Szczególną uwagę Czytelników chcielibyśmy zwrócić na literaturę piękną, która po raz pierwszy znalazła się na łamach naszego pisma. Jako prozaik zadebiutował w tym numerze Adam T. Witczak, autor wstrząsającego, inspirowanego płytą Current 93, opowiadania pt. „Lucyfer nad Londynem”. Ten text nikogo nie pozostawi obojętnym! Poezja to natomiast wiersze Joanny Szubstarskiej.

Numer 44 uzupełniają także: informacje o działaniach Prawicy w latach 2006 – 2007 oraz oświadczenie Klubu Konserwatywnego w Łodzi – „Przeciwko eurototalitaryzmowi”.

Cena numeru wraz z kosztami przesyłki ekonomicznej: 10 zł 20 gr. W sprzedaży również komplety numerów od 15 do 44 – cena: 110 zł. Dostępne są także tytuły: „Głos skrajny” — 8 zł 50 gr., „Narodowy konserwatyzm” — 5 zł, „Wielki Mistrz w walce z Kościołem” — 4 zł 40 gr., „'Żydomasoneria' w propagandzie publicystyki II Rzeczypospolitej” — 4 zł, „Organizacja Monarchistów Polskich jako przejaw młodzieżowej skrajnej prawicy (1989-1998)” — 5 zł.

Zamówienia (tylko przekazem pocztowym) w dziale Kontakt.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2023 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.