Jesteś tutaj: Publicystyka » Filozofia » Marek Rosiak

Marek Rosiak

Autor ukończył studia filozoficzne w UJ i pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zorganizował od podstaw i prowadzi do chwili obecnej zajęcia kursowe, wykłady monograficzne i seminaria z ontologii. Doktorat poświęcił analizie i próbie formalizacji Husserlowskiej teorii całości i części z „Badań logicznych”, rozprawę habilitacyjną zaś podstawowym zagadnieniom ontologii Ingardena i metafizyki procesu Whiteheada. Ostatnio ukończył gruntowną analityczną rozprawę z metafizyką Hegla i badania dotyczące sporu realizm-idealizm. Organizuje od pięciu lat doroczne konferencje poświęcone aktualnym zagadnieniom filozofii teoretycznej (informacje na stronie Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena). Dwukrotnie wyróżniony przez studentów filozofii dyplomem dla autora najciekawszych zajęć (w następstwie plebiscyt przestał się odbywać). Również dwukrotnie karany przez komisję dyscyplinarną za ostre („nie licujące z godnością zawodu nauczyciela akademickiego”) piętnowanie patologicznych zachowań w środowisku naukowym.

Kontakt z Autorem: rosiak@filozof.uni.lodz.pl.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.