Jesteś tutaj: Publicystyka » Inni publicyści » Cercle Robert de Baudricourt: Rzeź niewiniątek w Lucs-sur-Boulogne

Rzeź niewiniątek w Lucs-sur-Boulogne

Cercle Robert de Baudricourt

28 lutego 1794 r. zabijając i podpalając wszystko, co stało im na drodze, kolumny generałów Cordelliera1 i Crouzata2 kierowały się w stronę miasteczka Lucs-sur-Boulogne. Po drodze zostały zaatakowane i zwyciężone przez Charette’a3. Jednak ten musiał wziąć udział w walkach partyzanckich, w związku z czym wycofał się. Maticourt, zastępca Cordelliera, spostrzegł to i zebrawszy uciekinierów, skierował się w stronę Lucs z zamiarem wzięcia tu odwetu.

Rzeź

Republikanie po wejściu do miasteczka zebrali ludność przed kościołem. Mieszkańcy nie byli przygotowani do obrony, gdyż byli to głównie starcy, kobiety oraz dzieci, spośród których 110 miało mniej niż 7 lat. Nieobecność mężczyzn przekonała republikanów, że uczestniczyli oni w walkach pod dowództwem Charette’a. Matincourt postanowił więc być bezlitosny; co więcej, zażyczył sobie, aby operacja odbyła się przy oszczędzeniu jak największej liczby nabojów. Żołnierze zaczęli wprowadzać ludność do kościoła, ten jednak okazał się zbyt mały, by wszystkich pomieścić. Republikanie założyli więc bagnety na broń, natarli i zmasakrowali wszystkich, którzy zostali na zewnątrz. Drzwi kaplicy zostały następnie zamknięte – uwięziono w ten sposób ludzi wewnątrz. Kościół został następnie podpalony, a ogień armat spowodował jego zawalenie.

110 dzieci mających mniej niż 7 lat zostało zmasakrowanych. Są one przedstawione do beatyfikacji. Lista nazwisk dzieci dostępna w artykule.

To długie wyliczenie jest wystarczająco wzruszające, by obyć się bez komentarzy. Zapraszamy wszystkich tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, by udali się w pielgrzymkę do Chapelle du Petit-Luc, w której zapisane zostały wszystkie imiona tych młodych męczenników.

Podejmujemy modlitwę ułożoną w 1994 r. (podczas Dwóchsetlecia), aby prosić o beatyfikację dzieci-męczenników z Lucs:

Panie Jezu, który ukoronowałeś aureolą męczeństwa małe dzieci z Betlejem złożone w Twojej ofierze Herodowi, racz nam udzielić uwielbienia małych dzieci z Lucs, ofiar rewolucyjnej bezbożności. Czy to nie przez nienawiść do Twego imienia zostały w taki sposób zmasakrowane, nowe ŚWIĘTE NIEWINIĄTKA tej parafii, słusznie nazywanej BETLEJEM WANDEI? Matko Boska z Petit-Luc, Królowo Męczenników, módl się za nami!

tłumaczenie: Magdalena Marzec


1 Étienne Jean-François Cordellier-Delanoüe – republikański generał biorący udział w wojnach wandejskich. W 1794 stanął na czele 5. dywizji dziewiątej kolumny piekielnej pod dowództwem Turreau. – przyp. tłum.

2 Joseph Crouzat – generał; jeden z przywódców piekielnych kolumn podczas wojen wandejskich. – przyp. tłum.

3 François-Athanase Charette de la Contrie – generał powstańców wandejskich, wśród których odegrał wybitną rolę. Zyskał przydomek „Króla Wandei”. – przyp. tłum.

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.