Jesteś tutaj: Publicystyka » x. Rafał Trytek » Vivat Christus Rex!

Vivat Christus Rex!

x. Rafał Trytek

Organizacja Monarchistów Polskich powstała 16 XI 1989 roku, roku przełomowego, ale niestety nie w takim znaczeniu, w jakim byśmy chcieli. Oto bowiem nowa demokratyczna Polska powtórzyła największą zbrodnię PRL — nie uznała Chrystusa za Króla, którego wola ma być prawem. Nie uznała świętej religii katolickiej (nie mylić z jej lichą „posoborową” imitacją) jako panującej i uprzywilejowanej, utrudniając przez praktykowanie herezji, jaką jest wolność religijna, zbawienie dusz Polaków, którzy już tylko metrykalnie są katolikami. Ale właśnie dlatego jest wymogiem podstawowej sprawiedliwości, by Polacy niepełniący funkcji publicznych tym wyżej podnieśli sztandar Chrystusa Króla Królów, który jest Panem całej ludzkości, zarówno jako jej boski Stworzyciel, jak i jej Odkupiciel, który nabył ją Przenajdroższą Krwią swoją i jest jej właściwą Głową.

Jak słodkim jest panowanie Jezusa Chrystusa, przypomina nam dzisiejsze święto Gertrudy Wielkiej, niemieckiej mistyczki, której Pan objawił tajemnicę Najświętszego Serca swego. Pamiętajmy, że właśnie pod sztandarem Serca Jezusowego wandejscy i tyrolscy chłopi toczyli walkę przeciw rewolucyjnym hordom walczącym z Ołtarzem i Tronem.

Dziś obchodzimy w Polsce także święto N.M.P. Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia i Królowej Korony Polskiej — jakże wspaniały patronat dla Organizacji, będącej zdeklarowanie katolicką, monarchistyczną i polską!

Niech wstawiennictwo Matki Miłosierdzia — Królowej Korony Polskiej uprosi nam u tronu Chrystusa Króla zmiłowanie i rozproszenie mroków nad Ojczyzną i całym światem Światłem Chrystusa.

Z kapłańskim błogosławieństwem,

x. Rafał Trytek, Kraków

Matka Boska Ostrobramska

Matka Boska Ostrobramska

Matka Boska Ostrobramska

zdjęcia: Romuald Lazarowicz

PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2022 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.