Jesteś tutaj: Publicystyka » Norbert Wójtowicz » Wykaz publikacyj

Wykaz publikacyj

Norbert Wójtowicz

1995

 • „'Kozioł' wskaże masona, Polska ze śmiechu kona”, „Wolnomularz Polski”, [1995], nr 5, s. 14-15.
 • Św. Maksymilian Kolbe wobec masonerii, Wrocław 1995, ss. 13.

1996

 • „'Kozioł' wskaże masona, Polska ze śmiechu kona”, „Szewska Pasja”, R. 1 (1996), nr 1, s. 1-3.
 • Maksymilian Ma Kolbe wobec masonerii, „Szewska Pasja”, R. 1 (1996), nr 2, s. 16-19.
 • Młodzież wśród ofiar masowych protestów społecznych [w:] Młodzież w oporze społecznym 1945-1989, red. Łukasz Kamiński, Wrocław 1996, s. 56-63.
 • Ojciec Kolbe wobec masonerii, „Posłaniec Serca Jezusa” (Chicago), R. 80 (1996), nr 5, s. 12-17.
 • Negatywne skutki regulacji Dolnej Wisły, „Notatki Płockie”, R. 1996, nr 2 (167), s. 44-45.
 • Ojciec Kolbe nie demonizował, „Rojalista — Pro Patria”, R. 1996, nr 3 (19), s. 1-3.
 • Masoni się bronią, „Szewska Pasja”, R.1 (1996), nr 6, s. 13-15.
 • Nowe pismo historyczne, „Szewska Pasja”, R.1 (1996), nr 6, s. 24.
 • Adversatio, „Rojalista — Pro Patria”, R. 1996, nr 4 (20), s. 11-12.
 • Samoobrona wolnomularzy, „Rojalista — Pro Patria”, R. 1996, nr 4 (20), s. 12-13.
 • Człowiek — Humanista — Patriota, „Szewska Pasja”, R. 1 (1996), nr 7, s. 3-6.
 • Masoni się bronią II, „Szewska Pasja”, R. 1 (1996), nr 7, s. 16-17.
 • Wobec masonerii, „Wspólnota Wiary”, R. 1996, nr 36, s. 5.
 • Antypatia Franquito, „Szewska Pasja”, R. 1 (1996), nr 8, s. 7-11.
 • Ofiary „Poznańskiego Czerwca” [w:] Rok 1956 na Węgrzech i w Polsce. Materiały z węgiersko-polskiego seminarium, Wrocław październik 1996, red. Łukasz Kamiński, Wrocław 1994 [1996], s. 32-41.
 • Antypatia Franquito, Wrocław 1996, ss. 11.
 • [Rec.] Ludwik Hass, Masoneria polska XX wieku. Losy. Loże. Ludzie, Warszawa, Wydawnictwo KOPIA Sp. z o.o., 1996, ss. 292 [3], „Notatki Płockie”, R. 1996, nr 4 (169), s. 51-53.

1997

 • Spodziewane niespodzianki, „Szewska Pasja”, R. 2 (1997), nr 1 (9), s. 11-14.
 • Franco a masoni, „Rojalista — Pro Patria”, R. 1997, nr 1 (21), s. 6-9.
 • Masoneria w oczach eNDeka, „Szewska Pasja”, R. 2 (1997), nr 2-3 (10-11), s. 1-2.
 • Cnotliwe życie nie zawsze stanowi gwarant wywyższenia, „Szewska Pasja”, R. 2 (1997), nr 2-3 (10-11), s. 10-15.
 • Kilka słów o masońskich wizjach Wielkiego Architekta, „Szewska Pasja”, R. 2 (1997), nr 4 (12), s. 7-12.
 • „Filozofia masonerii…”, „Szewska Pasja”, R. 2 (1997), nr 4 (12), s. 21-23.
 • Franco a masoni, „Wolnomularz Polski”, 1997, nr 13-14, s. 6-9.
 • Czy istnieje filozofia masońska? (Wywiad z prof. dr. hab. Andrzejem Nowickim), Biblioteczka „Wolnomularza Polskiego”. T. 19, [Warszawa 1997], ss. 8.
 • Ujęcie Boga w masonerii, „Rojalista — Pro Patria”, R. 1997, nr 2-3 (22-23), s. 2-6.
 • Maksymilian Ma Kolbe wobec masonerii, „Niedziela płocka”, R. 1997, nr 41(151), s. II; nr 44(154), s. III.
 • „Szewska Pasja” o masonerii. Teksty i opracowania Norberta Wójtowicza, Wrocław 1997, ss. 47.
 • „Przegląd Powszechny” w walce o szkołę (1935-39), „Szewska Pasja”, R. 2 (1997), nr 5 (13), s. 7-11.
 • Posłowie interpelują, Rząd odpowiada, „Szewska Pasja”, R. 2 (1997), nr 5 (13), s. 17-19.
 • Wrocław pełen masonów. Z Norbertem Wójtowiczem, autorem szeregu artykułów poświęconych wolnomularstwu i redaktorem książki pt. „SZTUKA KRÓLEWSKA. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów” rozmawiał Andrzej Krajewski, „Słowo Polskie”, R. 1997, nr 272, s. 5; nr 273, s. 5.
 • Wprowadzenie [w:] Sztuka Królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów, red. Norbert Wójtowicz, Wrocław 1997, s. 3-5.
 • Różnorodność masońskich wizji Wielkiego Architekta [w:] Sztuka Królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów, red. Norbert Wójtowicz, Wrocław 1997, s. 27-41.
 • „Masoni” w polskiej prasie katolickiej drugiej połowy lat 30-tych [w:] Sztuka Królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów, red. Norbert Wójtowicz, Wrocław 1997, s. 55-78.
 • Czy istnieje filozofia masońska? Wywiad z profesorem Andrzejem Nowickim, autorem książki pt. „Filozofia masonerii u progu siódmego tysiąclecia” [w:] Sztuka Królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów, red. Norbert Wójtowicz, Wrocław 1997, s. 98-106.
 • Posłowie interpelują, Rząd odpowiada, „Rojalista — Pro Patria”, R. 1997, nr 4 (24), s. 2-4.

1998

 • „Bracia” się budzą [w:] Z dziejów Polski i Węgier. Materiały z międzynarodowego seminarium „Year 1989 in Hungary and Poland”, red. M. Kołodziej i Ł. Kamiński, Wrocław 1998, s. 51-56.
 • „Szewska Pasja” o masonerii, „Wolnomularz Polski”, 1997-1998, nr 17-18, s. 7.
 • Ciemne chmury nad wolnomularstwem, „Szewska Pasja”, R. 3 (1998), nr 1-2 (14-15), s. 7-9.
 • [Rec.] Tadeusz Nasierowski, Żeromski — Strug — Dąbrowska a psychiatrzy wolnomularze, Warszawa 1997, Fundacja Wspierania Rozwoju Kliniki Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie, ss. 144, „Szewska Pasja”, R. 3 (1998), nr 1-2 (14-15), s. 18-19.
 • Płockie Orlęta [w:] W służbie ojczyźnie. Z działalności Związku Harcerstwa Polskiego w okresie międzywojennym, red. M. Kała, Wrocław 1998, s. 8-32.
 • Wolnomularze — Psychiatrzy, „Wolnomularz Polski”, 1998, nr 19-20 z lutego-marca, s. 13-15.
 • Wrocław pełen masonów, „Rojalista — Pro Patria”, R. 1998, nr 1 (25), s. 4-5.
 • Dowcip polityczny w Polsce Ludowej 1944-1956 [w:] Studia i materiały z dziejów opozycji i oporu społecznego, red. Ł. Kamiński, t. 1, Wrocław 1998, s. 74-87.
 • Myśląc o „narodowym konserwatyzmie” [w:] A. Nikiel, Głos skrajny, Wrocław 1998, s. 1-6.
 • Masoneria w oczach eNDeka, „Rojalista — Pro Patria”, R. 1998, nr 2 (26), s. 14.

1999

 • Demonitio, „Rojalista — Pro Patria”, R. 1999, nr 1 (27), s. 9.
 • Kościół i masoni, „Rojalista — Pro Patria”, R. 1999, nr 1 (27), s. 10-14.
 • Wielki Architekt Wszechświata. Teologiczna krytyka masońskich wizji Boga, Wrocław 1999, ss. 141.
 • Mistyk i jego Bóg [rec.] William Blake, Wieczna Ewangelia. Wybór pism, Wybór i opracowanie Michał Fostowicz, Pracownia „Borgis”, Wrocław 1998, ss. 134, „Odra”, 1999, nr 6, s. 134-135.
 • Krajowa Konferencja Naukowa nt. „Młode Pokolenia Polski. Aspekty ideologiczne, organizacyjne i programowe współczesnego ruchu młodzieżowego”, „Sobótka”, 1999, nr 2, s. 271-272.
 • Mistyk i jego Bóg, „Rojalista — Pro Patria”, R. 1999, nr 2 (28), s. 17-18.
 • Obóz Kalaki Arnis Escrima — Z kijem w zbroi, „Panorama Oleśnicka”, nr 33 (425), s. 17.
 • Mistyk i jego Bóg, „Wolnomularz Polski”, R. 1999, nr 29, s. 13-14.
 • Wolnomularskie rozumienie wolności, Biblioteczka „Wolnomularza Polskiego”. T. 27, [Warszawa 1999], ss. 22.
 • Krajowa Konferencja Naukowa nt. „Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945-1978”, „Wrocławski Przegląd Teologiczny”, R. VII (1999), nr 2, s. 196-198.
 • Freemasonry in Poland — formerly and today, Wroclaw 1999, ss. 12.
 • Organizacja Monarchistów Polskich jako przejaw młodzieżowej skrajnej prawicy [w:] „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2179, Politologia XXVI, Wrocław 1999, s. 125-142.
 • Plany masońskich reform, „Rojalista — Pro Patria”, R. 1999, nr 3 (29), s. 16-17.
 • Udział płockich harcerzy w wojnie 1920 roku, „Notatki Płockie”, R. 1999, nr 4 (181), s. 13-23.
 • [Rec.] Dzieje Śląska w XX w. W świetle badań młodych historyków z Polski, Czech i Niemiec (Geschichte Schlesiens im 20. Jahrhundert in den Forschungen junger Nachwuchswissenschaftler aus Polen, Tschechen und Deutschland), pod red. Krzysztofa Ruchniewicza, Wrocław 1998, „Sobótka”, 1999, nr 4, s. 573-575.

2000

 • Czy istnieje filozofia masońska?, „Wiedza Tajemna”, nr 15 (2000), s. 16-19.
 • Wielki Mistrz w walce z Kościołem, Wydawnictwo Rojalista, Wrocław 2000, ss. 34.
 • [Rec.] Łukasz Kamiński, Strajki robotnicze w Polsce w latach 1945-1948. Wydawnictwo GAJT s.c., Wrocław 1999, ss. 132, „Odra”, 2000, nr 3.
 • „Istota ludzka o kryształowym sercu”, Wrocław 1-3 maja 2000, ss. 12.
 • Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945-1978, „Sobótka”, 2000, nr 2, s. 364-365.
 • Szatan w loży, „Wiedza Tajemna”, nr 18 (2000), s. 70-72.
 • Sztuka królewska głów nie koronowanych, „Rojalista — Pro Patria”, R. 2000, nr 1 (30), s. 12-14.
 • Mistyk i jego Bóg, „Wiedza Tajemna”, nr 19 (2000), s. 24.
 • Szatan w loży. Cz. 2, „Wiedza Tajemna”, nr 19 (2000), s. 42, 56-57.
 • Freemasonry in Poland formerly and today, II edition, „Polish Freemason's Library”, Or:. Warsaw 6000/2000, ss. 12.
 • Szatan w loży, Wrocław 2000, ss. 11.

2001

 • Co to jest masoneria?, „U nas”, R. (VIII) 2001, nr 1 (36), s. 3-5.
 • Kilka uwag na marginesie pracy Witolda Sawickiego [rec.] Witold Sawicki, Organizacje tajne w walce z Kościołem (Antykościół Tajny — Zarys), Poznań 2000, ss. 155, „Rojalista — Pro Patria”, R. 2000/2001, nr 1 (32), s. 17-19.
 • Napoleon Rouba „Śladami Wieszcza” [rec.] Napoleon Rouba, Śladami Wieszcza. Opracował i uzupełnił przypisami Zdzisław Julian Winnicki, Wrocław, s. 112, „Rojalista — Pro Patria”, R. 2000/2001, nr 1 (32), s. 21-22.
 • Co to jest masoneria? Referat wygłoszony w siedzibie wrocławskiego Oddziału Stowarzyszenia „Civitas Christiana” 15 grudnia 2000 r., Wrocław 2001, ss.7.
 • Cnotliwe życie nie zawsze stanowi gwarant wywyższenia, „Rojalista — Pro Patria”, R. 2001, nr 2 (33), s. 8-11.
 • Gdzie szukać masona? [rec.] Kent Henderson & Tony Pope, Freemasonry Universal — a new guide to the Masonic world. Volume 2 — Africa, Europe, Asia & Oceania, Willamstown, ss. 438, „Rojalista — Pro Patria”, R. 2001, nr 2 (33), s. 19.
 • Polish Freemasons. Boguslawski Wojciech (1757-1829). Kurpinski Karol (1785-1857). Narutowicz Gabriel (1865-1922). „Masonic Philatelic Club Magazine”, nr 93, 2001, s. 22.
 • Walka o „kulturę świecką” w pracach pierwszego przewodniczącego Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli [w:] Propaganda antykościelna w Polsce w latach 1945-1978, red. St. Dąbrowski, B. Rogowska, Wrocław 2001, s. 92-125.
 • [rec.] Arthur W. Pink, Atrybuty Boga. Boskość Boga, Oficyna Wydawnicza „HORN”, Świętochłowice 1999, ss. 171, „Teologia w Polsce”, R. 22 (2001), nr 62, s. 66-68.
 • „Sztuka człowieczeństwa” w myśli Grandmaster Young Ku Yun'a [w:] Aksjologia sportu, red. Z. Dziubiński, Warszawa 2001, s. 281-285.
 • O sztukach walki w SALOSie, „Samuraj”, R. 2001, nr 11 (43), s. 22.

2002

 • More on Polish Freemasonry. Joachim Józef Benedykt Lelewel (1796 — 1861). Prince Nestor Kazimierz Sapieha (1750 — 1797). Stanislaw Anton Wieckowski (1882 — 1942). Lazarz Ludwik Zamenhof (1859 — 1917), „Masonic Philatelic Club Magazine”, nr 95, January 2002, s. 10-11.

Prace redakcyjne

A. Czasopisma

 • „Szewska Pasja”, (Biuletyn Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Wrocławskiego im. K. Maleczyńskiego) — członek kolegium redakcyjnego

B. Prace zbiorowe

 • Sztuka Królewska. Historia i myśl wolnomularstwa na przestrzeni dziejów, red. Norbert Wójtowicz, Wrocław 1997, GAJT Wydawnictwo s.c., ss. 111.
PMK Design
© Organizacja Monarchistów Polskich 1989–2024 · Zdjęcie polskich insygniów koronacyjnych pochodzi z serwisu replikiregaliowpl.com.