Redakcja Młodzież Imperium
Abyście wiedzieli komu wystawiać pomniki


redaktor naczelny
Adam "ATW" Witczak
dtp / grafika
Paweł "Mort/\s" Kopański
Na podstawie NoRespect #1
projekt tymczasowej imitacji okładki :-)
Wielebny ATW

redaktorzy
(od najaktywniejszych)
Adam "ATW" Witczak
Adam Danek
Tomasz Wiśniewski "Reaktor"
Olgierd Sroczyński
Mirosław "Bocian" Bociański
Rafał Dostatni
Wilhelm z Puszczy Jodłowej
Jan Grzegolewski
Łukasz z Oławy
Przemysław z Koźla
Tomasz Greniuch
i inni...Młodzież Imperium
Magazyn Internetowy


Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych, zastrzega sobie prawo adjustacji tekstu, doboru tytułów i dokonywania skrótów nadesłanych materiałów.

Kopiowanie grafiki, zdjęć, tekstów czy jakiejkolwiek innej partii magazynu MI jest nielegalne i jako takie będzie ścigane. Przyłapani będą poddani wymyślnym torturom. Tak wymyślnym, że sami nie wiemy co to będzie. Bluzgi na forum będą czytane, ale z pewnością nie brane do serca.


Wszelkie prawa zastrzeżone
Copyright @ Młodzież Imperium 2006
Napisz do nas04