Magazyn Internetowy Młodzież Imperium (#17)
Lipiec 2009
02
Przewodnik po lekturze
03
To, na co właśnie patrzysz :-)
04
Kto za tym wszystkim stoi?
05
Przyjaciele magazynu
06
Jak znaleźć się w stopce?
09
Listy od pierwszych czytelników
10
11
12
Zygmunt Dziarmaga [T. Greniuch]
13
Wielkie Zebranie Falangi [J.Z. Cybichowski]
14
Adam Doboszyński [Szczerbiec89]
15
Poezja
16
Koło Zębate [Sztorm 68]
17
Śmierć w wodzie [T.S. Eliot]
Ziemia Jałowa określa twój byt.
18
Wilk [Sztorm 68]
Ponieważ żyli prawem wilka...
19
Wolna Gromada [Ofensywa]
Robotnicza krew
20
Na nowe tory [K. Dobrzyński]
...oczyścić z brudów Ojców dom...
21
...nierzeczywiste miasta... Jerozolima, Ateny, Wiedeń...
22
Zostawili nam nadzieję, łatwą ufność i pokorę...
Proza
23
24
Człowiek tłumu [E.A. Poe]
25
Gastropoda [Bocian]
26
Preparacje #2 [Reaktor]
27
Recenzje muzyczne [ATW i inni]
28
Messiaen [ATW]
Awangarda i Tradycja
29
Przeszłość inspiruje przyszłość
30
Deifikacja
31
(tłumaczenie)
32
Sterylność i chłód
33
Nagrania terenowe
34
35
Melancholia [Pavlvs]
Wielka smuta :-(
36
Fantazmaty
37
38
W.A.R.
39
Myśli [B. Piasecki]
...któż przeciw nam?
40
Sarmacka wyższość
41
Miau!
42
43
44
45
 2006 
 2007 
 2008 
 2009 
 2010 
Młodzież Imperium
By żyło się lepiej
03